Dubbelpromotie Margo Groenewoud

Dubbelpromotie Margo Groenewoud

Op 15 juni promoveerde Margo Groenewoud in Leiden op het proefschrift: ‘Nou koest, nou kalm’. De ontwikkeling van de Curaçaose samenleving, 1915-1973: van koloniaal en kerkelijk gezag naar zelfbestuur en burgerschap. De promotoren zijn prof. dr. Gert Oostindie (Leiden), dr. Rose Mary Allen (Curaçao) en dr. Vefie Poels (Nijmegen). Het betreft een dubbelpromotie: op 21 september 2017 zal Groenewoud haar proefschrift in het openbaar verdedigen aan de University van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez.
Margo Groenewoud is sinds 2008 verbonden aan de UoC. Per 1 juli 2017 zal zij als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden zijn aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG), waar zij momenteel al gastdocent is.
Met dit sociaal-historische promotieonderzoek wilde Groenewoud bijdragen aan een beter en meer volledig inzicht in de ontwikkeling van de Curaçaose samenleving in de twintigste eeuw. Zij was vooral geïnteresseerd in de rol van de katholieke kerk, omdat bij aanvang van de industrialisatie de Afro-Curaçaose bevolking niet alleen vrijwel volledig katholiek was, in tegenstelling tot de joods-protestantse elite, maar ook in belangrijke mate afhankelijk van de kerk. Deze bevolkingsgroep stond op grote afstand van maatschappelijke en politieke participatie. Zij concludeert dat in de periode 1915-1973 sprake bleef van een bewuste instandhouding van de sociale orde en geringe sociale mobiliteit van de relatief grote katholieke Afro-Curaçaose onderklasse. Dit hing in deze periode direct samen met de positie die de katholieke kerk in de Curaçaose samenleving innam. Daarbij laat Groenewoud zien dat de katholieke kerk deze rol met impliciete goedkeuring en deels met steun van de koloniale overheid en het bedrijfsleven vorm en inhoud kon geven. Dat door de vermenging van (laat-) koloniaal en kerkelijk gezag sprake was van een kwalijke structuurfout werd vanaf de jaren ’50 door enkele individuen aangekaart, maar dit kon tot begin jaren ‘70 grotendeels standhouden. Bisschop J.M. Holterman kwam pas na de geweldsuitbarsting van 30 mei 1969 op Curaçao tot een soortgelijk inzicht, toen hij de houding van de kerk kritisch typeerde als: ‘altijd maar nou koest nou kalm’. Aan deze uitspraak ontleent Groenewoud de titel van haar proefschrift.
Groenewoud sluit haar dissertatie af met aanbevelingen voor vervolgonderzoek ten aanzien van onder andere onderwijsachterstand op Curaçao en burgerschapsvorming in de Nederlandse (laat-) koloniale context. In haar nieuwe rol binnen de FMG zal zij zich onder andere bezighouden met onderzoek en onderwijs rond voor Curaçao belangrijke actuele sociale thema’s zoals sociale achterstand en burgerschapsvorming. Ook blijft zij actief als Caribisch historicus, onder andere als bestuurslid van de Association of Caribbean Historians.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: