Renovation of CBCS office on Sint Maarten — CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Renovation of CBCS office on Sint Maarten
Philipsburg – The Ministers of Finance of Curaçao and Sint Maarten, as representatives of the Entitled Asset holders, as well as the other ministers of the government and the members of the parliament of Sint Maarten, were offered a walk-through of the Central Bank’s office in Sint Maarten, which is currently being renovated.
With the introduction of the monetary union of Curaçao and Sint Maarten on October 10, 2010, the CBCS office on Sint Maarten was established to carry out the tasks specified in the Central Bank Charter for Curaçao and Sint Maarten. Adapting the existing Central Bank building was both necessary and recommended to accommodate the required number of employees so that the branch could function as a fully operational office.
The renovation of the CBCS office has resulted in a larger and adapted lobby on the ground floor. On the second floor, office spaces have been added, as well as meeting rooms and a cafeteria. The third floor is an executive floor to be used by management and support staff. The renovated building can now appropriately accommodate a total of 17 staff members.
Completion of the renovation, which is being done by Betonbouw Caribbean Construction and several subcontractors, is scheduled for the end of August 2017. A total budget of NAf. 12.7 million was allocated for the renovation. The new CBCS office will be operational one month after completion.
Philipsburg, July 17, 2017

CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Philipsburg – De ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten, als vertegenwoordigers van de vermogensgerechtigden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, als ook de overige ministers en de leden van het Parlement van Sint Maarten, hebben een rondleiding gekregen door het CBCS-kantoor op Sint Maarten dat momenteel wordt gerenoveerd.
Zoals bekend, is met de komst van de monetaire unie tussen Curaçao en Sint Maarten op 10 oktober 2010, bij Bankstatuut het filiaal te Sint Maarten ingesteld, dat belast is met de uitvoering van bij dat statuut benoemde taken. Mede op grond hiervan was het noodzakelijk en gewenst dat het bestaande gebouw dusdanig werd aangepast dat het benodigd aantal medewerkers adequaat hierin gehuisvest kan worden en het CBCS-filiaal hierdoor als een volwaardig kantoor kan fungeren.
Met de renovatie is de lobby aangepast en groter geworden. Op de eerste verdieping zijn kantoorruimtes gecreëerd, met vergaderruimtes en een kantine. Op de tweede verdieping is een directievloer gecreëerd voor de directie en ondersteunend personeel. Het gerenoveerd kantoor zal over adequate ruimte beschikken om een totaal van 17 medewerkers te huisvesten.
Naar verwachting zal het kantoor eind augustus worden opgeleverd. De renovatie is verricht door Betonbouw Caribbean Construction en diverse onderaannemers. Met de complete renovatie is een budget van NAf. 12.7 miljoen gemoeid. Het nieuwe kantoor zal een maand na oplevering in gebruik worden genomen.
Philipsburg, 17 juli 2017
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: