JEZELF ZIJN? KAN DAT IN CURACAO?!

JEZELF ZIJN? KAN DAT IN CURACAO?!

De ophef die is ontstaan na het voorstellen van een referendum over het homo-huwelijk, geeft aanleiding tot veel heen-en-weer gepraat, soms met veel emotionele uitbarstingen in onder andere social media.
In Curaçao lijkt het alsof iedereen een mening heeft over homoseksualiteit. Of dat nu ingegeven is door geloof of wetenschap, wat opvalt is dat er veel aannames gedaan worden. En dat geeft onderstaande, ongewenste, gevolgen:
• De regering wil over gaan tot het uitroepen van een referendum over het homohuwelijk. Dat lijkt logisch, maar is het niet.
Een referendum is weliswaar een mooi democratisch middel om de bevolking haar mening te vragen, maar in dit geval is het volstrekt ongeschikt. Immers: een grote groep mensen in Curaçao is onvoldoende bekend met homoseksualiteit. Zij leven nog met veel onterechte aannames over een kleine groep LGBT mensen. Hoe eerlijk is het nu, om deze veel grotere groep over het lot te laten beslissen van een veel kleinere groep? Niet. Het is bij voorbaat gedoemd een onevenwichtige uitslag te geven. Daarnaast zou een dergelijk referendum dus óók nog eens onbetrouwbaar zijn omdat het gebaseerd is op veel onbekendheid en onwaarheden.
• Er is te weinig goede, transparante informatie over homoseksualiteit
Anders dan in Curaçao beschikken mensen over een groot deel van de wereld over veel betere, toegankelijke en open informatie. Zij zijn daarmee toleranter t.a.v. seksuele geaardheid, onder andere homoseksualiteit. Zij baseren hun mening op algemene voorlichting en wetenschap. We weten onder andere dat tenminste 1 op de 10 mensen homoseksueel is. In Curaçao zouden dat dus circa 15.000 mensen zijn. Hoeveel van deze mensen in ons land durven nog niet uit te komen voor hun geaardheid – en voor hun recht – alleen al om de grote onbekendheid, de onterechte aannames, en daardoor angst? Dit zou in een modern land als Curaçao toch echt anders moeten.
• De rechten van de LGBT-community zijn civiele rechten.
En die dreigen te worden geschonden. In veel moderne landen zijn de rechten van de groep LGBT al langer gelijk aan die van heterostellen en alleenstaanden. Formeel en wettelijk. Zo bestaan er in wereld, en in het Koninkrijk, al langer gelijke rechten voor homo-stellen op:
o een huwelijk tussen twee gelijke partners en/of geregistreerd partnerschap
o het adopteren van kinderen,
o het delen van pensioen, verzekeringen, ouderschapsrechten, nalatenschap, en nog veel meer.
Als Curaçao op de wereldkaart wil meedoen als modern, open minded land – en dat lijkt ons anno 2017 met een zeer diverse bevolking en dito toeristen, noodzakelijk -, dan zal de regering haar verantwoordelijkheid moeten pakken.
Wij, Kòrsou Solidario i Duradero (KSD), menen dat onze regering een wetsvoorstel moet maken – en vervolgens doorvoeren – waarin de civiele rechten van de groep LGBT hier in Curaçao gewaarborgd worden.
Zodat deze groep mensen zonder angst, zonder aannames, zonder vooroordelen, maar gewoon, als in een modern land, het recht krijgt om zichzelf te zijn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: