Prome Minister Evelyn Wever-Croes: IMF POSITIEF OVER ONTWIKKELINGEN IN ARUBA Outlook van “weak” (2017) naar “broadly positive”

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

 

IMF POSITIEF OVER ONTWIKKELINGEN IN ARUBA

Outlook van “weak” (2017) naar “broadly positive”

 

Om de 2 jaar evalueert het IMF de financiële en economische situatie van Aruba in een artikel 4-missie.  Vorige maand was het IMF in Aruba en heeft gesprekken gevoerd met alle sectoren; de publieke en privé sector, de ngo’s de regering en de oppositie.

Het IMF heeft vorige week de Slotverklaring gepubliceerd inzake het bezoek en is positief over Aruba. Vergeleken met de slotverklaring van 2 jaar geleden, toen “de groei zwak was”, luidt dit voor 2019: “de vooruitzichten zijn over het algemeen positief”

GROTERE ECONOMISCHE GROEI

Voor 2019 voorziet het IMF een reële economische groei van 0,7%, wat overeenkomt met 2,4% nominale economische groei. In de begroting is rekening gehouden met een nominale groei van slechts 1%. Hiermee geeft het IMF blijk dat zij vertrouwen heeft dat onze economie sterker (2.4%) zal groeien dan waarmee wij zelf (1%) rekening hebben gehouden.

Dit is wat het IMF de mbaseline’ noemt; dus zonder dat rekening is gehouden met de andere inspanningen, zoals de economische visie van de 6 sectoren waaraan de Minister van Economische Zaken thans werkt.

Voor volgend jaar voorziet het IMF dat de economie blijft groeien, en voorziet een reële economische groei van 1,1% wat overeenkomt met 3% nominale groei wat op zich ook weer hoger is dan waarmee wij rekening hebben gehouden (1%) in de meerjarenprojecties.

Conclusie: Het IMF heeft vertrouwen in onze economie die langzaam maar zeker groeit.

DUURZAME OVERHEIDSFINANCIEN

Met betrekking tot het Financieel-Economisch Memorandum om onze publieke financiën weer in de juiste richting te leiden heeft het IMF zich ook positief uitgelaten. Ook over de fiscale hervorming.

INFLATIE

Het IMF constateert dat vorig jaar de inflatie een percentage van 3,6 heeft bereikt, hetgeen te wijten is aan de prijzen van ruwe olie die gestegen zijn en de crisisheffing dat vorig jaar is ingevoerd. Terzelfder tijd heeft het IMF voorspeld dat de inflatie dit jaar zal dalen tot 1,7%.

RISICO: VENEZUELA

Het grootste risico is de situatie in Venezuela. Het IMF concludeert dat het Aruba gelukt is de crisis op te vangen door serieuze stappen te nemen zodat de situatie in Venezuela ons niet hard heeft geraakt. Zo zijn wij overgegaan tot het invoeren van fruit en groente uit andere bestemmingen. De toeristen die nu niet meer uit Venezuela komen, komen uit andere landen.

 

CONCLUDEREND

In het kort concludeert en beveelt het IMF het volgende aan:

– De fiscale hervorming en de stappen die ondernomen zijn om de financiële situatie te saneren zijn heel positief; het IMF vraagt ook aandacht voor de salariskosten binnen de overheid en de kosten van de AZV;

– Het economisch beleid en de 6 veel belovende sectoren verbeteren de evaluatie van Aruba in haar diversificatie van het toerisme, landbouw, enz. Het IMF is zeer tevreden met de plannen van de regering om het gemak om zaken te doen te verhogen;

– Toerisme groeit en moet gediversifieerd worden. Het IMF raadt Aruba aan om zich te concentreren op het aanbieden van service van hoge kwaliteit.

– De investeringen die in de infrastructuur gedaan worden zijn positief;

– Veiligheid en ons betrouwbaar rechtssysteem blijven belangrijke factoren in het aantrekken van investeerders;

– Het IMF vraagt aandacht voor het sociale vangnet zoals omschreven in het sociaal crisisplan;

– Het IMF raadt aan om het onderwijs af te stemmen op de behoeften op de arbeidsmarkt, en om betere bescherming te bieden aan de werknemers;

– Het IMF ondersteunt het anto-corruptiebeleid en de e-Government plannen;

– Het IMF is positief inzake de vooruitgang dat is geboekt op het gebied van statistieken door middel van de nationale rekeningen.

“Ik wil eenieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan de IMF evaluatie bedanken, de publieke sector, de privé sector, ngo’s, oppositie en in het bijzonder de Centrale Bank, de Minister van Financiën en alle collega’s ministers.

Wij zijn nog niet waar wij moeten zijn, maar wij zijn op het goede pad. De positieve evaluatie van het IMF, tezamen met de positieve projecties die het IMF heeft gedaan, geven blijk van vertrouwen dat wij langzaam maar zeker weer aan het winnen zijn in ons eigen land.

Vast staat dat wij niet terug kunnen. Wij kunnen niet toestaan dan Aruba terugvalt in handen van degenen die nooit interesse hebben getoond om de financiële positie van Aruba te verbeteren, en die ervoor gekozen hebben om Aruba dieper in de schulden te doen geraken. In plaats van op zoek te gaan naar investeerders hebben zij geld geleend om in onze economie te steken.

De tijd heeft ons reeds laten zien dat die visie niet alleen mislukt is maar ook veel schade heeft gericht aan ons land. Om van deze schade te herstellen zal het meer dan 20 jaar duren. Pas in 2039 zal de nationale schuld terug zijn gebracht naar 50%. Op dat moment zal het nog iets meer zijn dan wat het in 2009 was voordat er een regeringswisseling is gekomen.  

Het zal niet gemakkelijk zijn, maar samen zullen wij de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd bieden en Aruba naar een betere toekomst leiden. Met visie en vastberadenheid zullen we welvaart en welzijn creëren voor alle burgers van ons land” aldus de zeer tevreden Premier van Aruba Evelyn Wever-Croes.

Prome Minister Evelyn-Wever-Croes

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: