Vier jaar cel voor E.G. wegens verduistering, valsheid in geschrift en witwassen

Vier jaar cel voor E.G. wegens verduistering, valsheid in geschrift en witwassen

Willemstad – Woensdag 8 mei 2019 heeft het Gerecht in eerste aanleg de 78-jarige E.G. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrift en witwassen. Daarnaast moet hij het verduisterde bedrag van omgerekend 19 miljoen gulden terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover.

  1. heeft geld dat hij als curator in het faillissement van Banco Maracaibo moest beheren, overgemaakt naar verschillende buitenlandse bankrekeningen. Het geld is terechtgekomen bij een beleggingsfirma in de V.S., waarna het is gebruikt om aandelen Girobank te kopen, de bank waarvan verdachte directeur was. Dit gebeurde zonder medeweten en zonder de vereiste toestemming van de rechter-commissaris in het faillissement van Banco Maracaibo.

Verdachte heeft gesteld dat het ging om een lening, maar het Gerecht ziet dat anders. Volgens het beleggingsbedrijf was er geen sprake van een lening, maar was het de inbreng van G. voor de aankoop van de aandelen Girobank. Ook wordt in geen enkel stuk melding gemaakt van een lening, ontbreekt een leningsovereenkomst, en is er tot op heden – 9 jaar na dato – niets van genoemd bedrag terugbetaald.

Toen de rechter-commissaris vragen begon te stellen over de stand van de faillissementsrekening heeft verdachte twee bankafschriften vervalst en een vals faillissementsverslag opgesteld, om voor te wenden dat de 11 miljoen dollar zich nog in de boedel bevond. In werkelijkheid was er nog maar 11.000,- dollar over.

Verdachte heeft door zijn handelen de schuldeisers van Banco Maracaibo benadeeld. Ook heeft hij op grove wijze het vertrouwen geschaad dat in een curator gesteld moet kunnen worden.

Het Gerecht straft een jaar lager dan door de officier van justitie was geëist. Dit in verband met het tijdsverloop in deze zaak, maar vooral vanwege de hoge leeftijd van verdachte. Verder is bepaald dat G. vanaf vandaag weer gedetineerd zal zijn,  in afwachting van eventueel hoger beroep.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: