KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Acute zorg in St. Elisabeth Hospitaal in gevaar.

Acute zorg in St. Elisabeth Hospitaal in gevaar.

10 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur van het St. Elisabeth Hospitaal in overleg met het Medisch Staf Bestuur besloten om electieve ingrepen uit te stellen.

Dit alles vanwege een chronisch gebrek aan materiaal en middelen als gevolg van financiële tekorten.

De Raad van Bestuur heeft aan de overheid voorstel gedaan voor een structurele oplossing dat door de medische staf ondersteund wordt.

De medische staf heeft zijn standpunt ook aan de overheid kenbaar gemaakt.

Door het uitblijven van de noodzakelijke structurele oplossing is de situatie inmiddels zodanig verergerd, dat ook de borging van de acute zorg in het St. Elisabeth Hospitaal in gevaar komt.

De zorg voor de individuele patiënt is onder de huidige omstandigheden dan ook ernstig in gevaar en voor de medische staf niet acceptabel.

Onder deze omstandigheden kan de medische staf niet instaan voor een verantwoorde patiënten zorg.

De medische staf ondersteunt dan ook de Raad van Bestuur van SEHOS aangedragen structurele oplossingen welke per ommegaande dienen te worden geëffectueerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: