A PRESENTÁ PRESUPUESTO NA MINISTERIO PA APROBASHON – BEGROTING TER GOEKEURING  VOORGELEGD AAN MINISTERIE

A PRESENTÁ PRESUPUESTO NA MINISTERIO PA APROBASHON

 

Kralendijk – Kolegio Ehekutivo a presentá e presupuesto pa aña 2020 ku Konseho Insular a stipulá na minister di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino pa aprobashon. Konforme lei FinBES esaki a sosodé promé ku 15 di novèmber.

 

E presupuesto ta ekilibrá. E pòst di gastu ta 49,1 mion dòler. E parti mas grandi, 22,8 mion, ta destiná pa gastunan di personal.  Pa kompra di bienes i servisio tin un suma di 10,9 mion dòler. E di tres pòst pa loke ta trata grandura ta regardá supsidio i kontribushon na instansianan i kompanianan anónimo di gobièrnu: 10,4 mion.

 

Pa loke ta trata entrada e Kompensashon Liber ku Entidat Públiko Boneiru ta risibí di Reino ta e pòst di mas grandi: 27,7 mion dòler. Pa impuestonan lokal a kalkulá 10,9 mion, 6,7 mion na entre otro ‘leges’ i retribushon i 3,3 mion na hür i èrfpagt. Pa loke ta trata e reservanan Kolegio Ehekutivo ta hiba un maneho kouteloso: ta te ora ku tin siguridat tokante e pòst aki – despues di tratamentu di e Kuenta Anual – Kolegio Ehekutivo lo presentá proposishonnan na Konseho Insular tokante kon ta gasta esaki. Naturalmente  ta tene kuenta ku e prioridatnan menshoná den Akuerdo Intergubernamental i e Programa di Gobernashon.

 

Kolegio Ehekutivo ta konstatá ku dentro di algun luna nan a logra haña e proseso di presupuesto bou di kontròl. A kumpli ku e liña di tempu manera esaki ta stipulá den lei FinBES. Awor aki e atenshon ta riba mehorashon mas aleu di e kalidat pa loke ta trata kontenido di presupuestonan binidero.

Tambe Kolegio Ehekutivo ta konsiderá pa proponé na Konseho Insular pa organisá tratamentu di presupuesto na un manera mas efektivo. Ofresiendo oportunidat na Konseho Insular pa, promé ku e tratamentu oral,  entregá preguntanan por eskrito ku tambe lo haña kontesta por eskrito, e debate mes den Konseho Insular por tin mas kontenido. Pa e motibu ei e por ta mas interesante pa públiko sigui e debate.

 

A publiká presupuesto 2020 riba wèpsait di Entidat Públiko Boneiru.

 

BEGROTING TER GOEKEURING  VOORGELEGD AAN MINISTERIE

 

Kralendijk – Het Bestuurscollege heeft de door de Eilandsraad vastgestelde begroting voor het jaar 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is conform de wet FinBES gebeurd voor 15 november.

 

De begroting is sluitend. De post uitgaven bedraagt 49,1 miljoen dollar. Het grootste deel, 22,8 miljoen, is bestemd voor personeelskosten. Met de inkoop van goederen en diensten is een bedrag van 10,9 miljoen dollar gemoeid. De in grootte derde post betreft subsidies en bijdragen aan instellingen en overheidsnv’s: 10,4 miljoen.

 

Aan de inkomstenkant is de Vrije Uitkering die het openbaar lichaam Bonaire van het Rijk ontvangt de grootste post: 27,7 miljoen dollar. Aan lokale belastingen is 10,9 miljoen geraamd, 6,7 miljoen aan o.a. leges en retributies en 3,3 miljoen aan huren en pachten. Ten aanzien van de reserves voert het Bestuurscollege een voorzichtig beleid: pas als over deze post zekerheid bestaat – na de behandeling van de Jaarrekening – zal het Bestuurscollege voorstellen aan de Eilandsraad voorleggen voor de besteding, Het is uiteraard zo dat de in het Bestuursakkoord en het collegeprogramma vermelde prioriteiten in acht worden genomen.

 

Het Bestuurscollege stelt vast dat het er in is geslaagd het begrotingsproces binnen enkele maanden onder controle krijgen. Er is voldaan aan de tijdlijn zoals die in de wet FinBES is opgenomen. De aandacht richt zich thans op een verdere verbetering van de inhoudelijke kwaliteit van toekomstige begrotingen. Voorts overweegt het Bestuurscollege de Eilandsraad voor te stellen de behandeling van de begroting effectiever in te richten. Door voorafgaand aan de mondelinge behandeling de Eilandsraad de gelegenheid te bieden schriftelijk feitelijke vragen in te dienen die ook weer schriftelijk worden beantwoord, kan het eigenlijke debat in de Eilandsraad aan inhoudelijkheid winnen. Daardoor is het interessanter voor het publiek om het debat te volgen. 

 

De begroting 2020 is op de website van het openbaar lichaam gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: