KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIANOTISIA POLISIAL

Irma medals awarded to Coast Guard personnel / Kustwachters krijgen Irma medaille uitgereikt

Irma medals awarded to Coast Guard personnel

On September 6, 2017 hurricane Irma hit Sint Maarten and left a trail of destruction on the
island. Shortly thereafter, hurricanes José and Maria also passed the Windward Islands. The
Sint Maarten island was devastated and the residents had a hard time. The community
received help from volunteers who came to the island from many angles.
After the passage of Irma, the Coast Guard personnel of the substations Aruba, Curaçao and
HATO helped on Sint Maarten. The team of the Coast Guard cutters Panter and Jaguar
helped for two weeks on the cutter Poema so the cutter was able to continue the support on
the island. The personnel working on the other islands have provided direct assistance on
Sint Maarten. Some Coast Guard employees provided support from a distance by assisting
the residents of Sint Maarten who had flown to the islands because they needed medical
care, among others.
The Dutch Caribbean Coast Guard Director, Brigadier General Marine Corps Peter Jan de
Vin, recently visited all Coast Guard substations to award the medals to the staff. In his
speech, he expressed his admiration for the fact that assistance was offered to others in a
difficult period. They all received a well-deserved medal from the Coast Guard director, on
behalf of the Minister of Defense, as a thank you and recognition for their help.

Kustwachters krijgen Irma medaille uitgereikt

Orkaan Irma heeft Sint Maarten op 6 september 2017 getroffen en een spoor van
verwoesting op het eiland achtergelaten. Vlak daarna passeerden ook de orkanen
José en Maria de Bovenwindse eilanden. De bewoners van Sint Maarten hadden het
zwaar en kregen hulp van vrijwilligers uit vele hoeken.
Na de passage van Irma heeft ook het kustwachtpersoneel van de Steunpunten Aruba,
Curaçao en HATO op Sint Maarten geholpen. De bemanning van de kustwachtcutters
Jaguar en Panter hebben na het passeren van de orkaan Irma twee weken lang op de
Poema gediend om de steunverlening ter plaatse te kunnen continueren. Het personeel
werkzaam op de andere eilanden hebben directe hulp geboden op Sint Maarten. Sommige
medewerkers van de Kustwacht hebben op grote afstand steun geleverd door te helpen met
de opvang van inwoners van Sint Maarten die naar de eilanden waren ingevlogen omdat ze
onder anderen medische zorg nodig hadden.
De directeur Kustwacht van het Caribische Gebied, brigadegeneraal der mariniers, Peter Jan
de Vin heeft recent alle Steunpunten van de Kustwacht bezocht om persoonlijk de medailles
aan het personeel uit te reiken. In zijn toespraak uitte hij zijn bewondering voor het feit dat
men naar eer en geweten hulpverlening aan anderen heeft geboden in een moeilijke
periode. Allemaal hebben ze een mooie welverdiende medaille opgespeld gekregen van de
directeur Kustwacht, namens de Minister van Defensie, als dank en erkenning voor hun
hulpbijdrage.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: