Entrenamentu violensia doméstiko i maltrato di mucha / Training huiselijk geweld en kindermishandeling

Entrenamentu violensia doméstiko i maltrato di mucha

Kralendijk – Entidat Públiko Boneiru a brinda profeshonalnan médiko un entrenamentu tokante violensia doméstiko i maltrato di mucha. E entrenamentu a tuma lugá dia 20 di febrüari i tabatin komo tópiko entre otro privasidat, sekreto profeshonal, kompartí informashon kuidadosamente i mèldumentu di violensia doméstiko i maltrato di mucha.

Islanan BES no konosé leinan spesial pa atendementu ku violensia doméstiko i maltrato di mucha. Por ehèmpel e derecho pa mèldu aunke no tin pèrmit di esun enbolbí òf di su mayornan no ta konosí na islanan BES. Pa e motibu aki e diferente dunadónan di ayudo mester kumpli ku un plan den etapa, promé ku nan por mèldu violensia doméstiko òf maltrato di mucha. Pa hasi esaki nan tin mester di pèrmit di nan kliente. Den kasonan ekstremo dunadónan di ayudo por mèldu violensia doméstiko òf maltrato di mucha sin pèrmit di nan kliente.

E entrenamentu ta forma parti di un plan grandi pa atendementu ku violensia doméstiko i maltrato di mucha. A inkluí e atendementu aki den e Akuerdo di Gobernashon. Den e akuerdo ta menshoná kuater punto di atenshon. Sòru pa bini un sistema pa mèldu kasonan di violensia doméstiko i maltrato di mucha. Ofresé entrenamentu na dunadónan di ayudo pa engrandesé nan ekspertisio. Sòru pa bini mas posibilidat pa akohida di víktima i duna informashon pa prevení kasonan di violensia doméstiko i maltrato di mucha.

 

E entrenadónan Ingrid Sealy i Desiree Frans ta duna e entrenamentu ku Entidat Públiko Boneiru ta ofresé. Tur luna tin un otro grupo di profeshonal ta partisipá na e entrenamentu. Riba e potrèt por mira e partisipantenan na e entrenamentu i e entrenadónan. (Foto OLB)        

 

 

 

Training huiselijk geweld en kindermishandeling

Kralendijk – Op donderdag 20 februari 2020 heeft het Openbaar Lichaam Bonaire een training  georganiseerd over het juridisch kader Huiselijk geweld Kindermishandeling op de BES eilanden. De training behandelt het juridisch kader dat geldt omtrent onderwerpen als privacy, beroepsgeheim, zorgvuldig informatie delen en doen van meldingen.

De trainingen maken deel uit van een breder plan van aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld vanuit het bestuursakkoord Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2017. In dit bestuursakkoord staan 4 pijlers centraal.

Het inrichten van een meldstructuur, het versterken van de hulpverlening door middel van deskundigheidsbevordering, het uitbreiden van opvanglocaties en preventie door middel van voorlichting. 

Op de Bes eilanden gelden er geen specifieke Caribisch Nederlandse wetgeving voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Door het ontbreken van een zogeheten meldrecht betekent dit voor de verschillende beroepsgroepen dat zij een stappenplan melden moeten doorlopen voordat zij met of (in uitzonderlijk gevallen) zonder toestemming van de cliënten een melding van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunnen maken.
Het hele jaar door organiseert OLB maandelijkse informatiebijeenkomsten.  De bijeenkomsten worden gegeven door de trainers Ingrid Sealy en Desiree Frans. Iedere maand staat een andere beroepsgroep centraal. De maand februari waren de medische beroepen aan de beurt. 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: