RIJ DINSDAG 28 APRIL OM 12 UUR RICHTING FORTI EN LAAT JE STEM (TOETER) HOREN

RIJ DINSDAG 28 APRIL OM 12 UUR RICHTING FORTI EN LAAT JE STEM (TOETER) HOREN

Curacao is al wekenlang op slot. Wij begrijpen dat de toen genomen maatregelen noodzakelijk waren, omdat er heel veel onbekende factoren waren omtrent COVID-19. Wat wel bekend was, is dat het een besmettelijk virus is en dat men er flink ziek van kon worden met in sommige gevallen de dood als gevolg. Wat ook blijkt is dat het virus zich minder kan verspreiden in een warme omgeving, wat dus een voordeel zou kunnen zijn voor Curacao. Het is gebleken dat het virus door mensen van buiten Curacao op het eiland is gekomen, maar ook dat de meeste gevallen op Curacao om mensen van buiten Curacao gaat. Het aantal lokale besmettingen is nagenoeg te verwaarlozen en juist daarom zijn wij van mening dat de maatregelen om dit virus tot op de dag van vandaag aan te pakken buiten proporties zijn. 

Mede daardoor willen wij dat Curacao, voor wat betreft de lokale economie, weer volledig operationeel moet worden. Op die manier kunnen wij ook de economische schade beperken en daardoor zal ook de financiële druk op de huidige regering afnemen. Mocht er nog extra geld gereserveerd zijn om gesloten bedrijven financieel te ondersteunen, dan kan dat geld gebruikt worden om o.a. Voedselbank Curacao bij te staan. Het is niet geheel onmogelijk dat er een humanitaire ramp zich kan voordoen op Curacao mede door de huidige maatregelen van de overheid en het gebrek hebben aan visie daaromtrent. Het verhaal van de overheid is duidelijk dat iedereen op zijn/ haar manier iets dient in te leveren, maar er valt niets in te leveren als de bedrijven 1 voor 1 failliet zullen gaan en er meer mensen zonder inkomen zullen zijn. En het is al bewezen dat burgerinitiatieven nodig zijn op het eiland voor het welzijn van Curacao, doordat de overheid blijkbaar niet in de mogelijkheid is om alle verantwoordelijkheden op zich te nemen. 

Het bovenstaande is zeer beknopt de frustraties waar heel veel personen meezitten op Curacao. Wekenlang heeft een hele grote meerderheid zich gehouden aan de opgelegde “nood”maatregelen, maar diezelfde mensen zijn het nu zat! De schade zal onomkeerbaar worden als dit te lang nog zo zal blijven, criminaliteit zal hoogtij vieren, stress zal toenemen, gemiddelde gezondheidspeil zal dalen, belastinginkomsten zullen veel lager worden, overheid zal nog grotere tekorten krijgen en ga zo nog maar door. De indirecte doden naar aanleiding van dit virus en de daarbij genomen maatregelen kunnen meer doden veroorzaken dan het virus zelf.

Met deze protestactie vragen we geweldloos en op een ludieke wijze het volgende: 

 • Stop vrijheidsberoving
 • Opheffen alle maatregelen:
 • De cijfers zijn al wekenlang onveranderd, dus gevaar op besmetting is nihil. Mocht het virus er nog steeds er zijn, dan blijkt dus dat het aantal cruciale gevallen minimaal te zijn. 
 • Uitbreiding van tijdelijke medische voorzieningen zijn ook al gerealiseerd. 
 • Laat de kinderen gewoon naar school gaan. 
 • We eisen dat de regering met constructieve plan van aanpak met tijdlijn komt en dergelijke vragen kan beantwoorden tijdens de persconferentie. 
 • Stop de Indoctrinatie van onze kinderen, een 2 meter maatschappij is onzin. Natuurlijk moet er ruimte zijn voor het in acht nemen van hygiëne. 
 • Er moet niet meer gekeken worden naar vitale beroepen/ zaken, want financiële steun (indien men die krijgt) is niet toereikend voor de geleden schade voor geen enkele branche en/ of individu. Als we dit met zijn allen moeten doen, dan moet iedereen gelijke kansen krijgen om zijn/ haar business/ werk veilig te stellen. 
 • Oneerlijke concurrentie voorkomen, omdat er nu aan huis services worden verleend, waar anderen dat niet kunnen doen. 
 • Leg nadruk op de verantwoordelijkheid bij de medemens. Wij dienen er met z’n allen voor te zorgen dat het virus geen kans krijgt, door de nodige minimale maatregelen te nemen, overigens zal dit ook effect hebben op andere overdraagbare virussen. 
 • Was je handen 
 • Nies en/ of hoest in een zakdoek of je elleboog
 • Voelt men zich niet lekker, blijf thuis. 
 • Etc. 
 • Eenheid proberen te creëren om vervolgens met z’n allen Curacao op te bouwen, waarbij dus eigen verantwoordelijkheid omtrent aanpak Covid-19 hoog in het vaandel moet staan. 

 

Het bovenstaande is overigens geen oproep voor een discussie over het Coronavirus etc. Deze oproep is tot stand gekomen doordat a) iedereen zich aan de regels heeft gehouden b) de cijfers laten zien dat het hier op Curacao heel goed verloopt en er geen besmettingen meer zijn c) iedereen offers heeft gemaakt om vervolgens klaar te zijn om Curacao weer op te bouwen voor IEDEREEN op Curacao! 

 

Actiegroep Toeter Forti wakker! 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: