Komunikado FDOK pa Prensa, karta presensia di fanátikonan na eventonan i aktividatnan deportivo.

Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

Publicatienummer: P.B. 2020, no. 52, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2020, no. 76
Categorie: Ministeriële regeling met algemene werking
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 21-05-2020
Datum inwerktreding: 22-05-2020
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK V Openbare orde)

 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste mei 2020 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 5 van de Landsverordening openbare orde in verband met de buitengewone omstandigheid wegens het COVID-19 virus

Artikel 1

Twee meter afstand

  1. Een ieder die gebruik maakt van de openbare weg is verplicht een afstand van ten minste twee meter te houden tot andere personen in zijn nabijheid.
  2. Het gebod in het eerste lid geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen.

Artikel 2

(vervallen)

Artikel 3

(vervallen)

Artikel 4

Richtlijnen dienstverlening

Personen, ondernemingen, organisaties en hun werknemers, dragen ervoor zorg, dat de algemene richtlijnen voor hygiëne en sociale afstand neergelegd in bijlage 2 en de sector gerelateerde aanvullende richtlijnen zoals neergelegd in bijlage 3 bij deze regeling, voor zover van toepassing, worden nageleefd.

Artikel 5

(vervallen)

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

(vervallen)

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 22 mei 2020 en geldt tot en met 18 september 2020.

Artikel 9

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII.

BIJLAGE 1

(vervallen)

BIJLAGE 2

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

RICHTLIJNEN VOOR VERANTWOORDE DIENSTVERLENING

1. ALGEMEEN
– De richtlijnen worden door de onderneming voor zowel het personeel als de klanten zowel buiten als binnen de bedrijfsruimte voldoende zichtbaar opgehangen.
– De ondernemer (of organisatie) wijst een of meerdere personen aan die zullen toezien op de naleving van de richtlijnen binnen de onderneming.

2. RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE
– Een ondernemer draagt zorg voor maximale hygiëne door onder andere aanwezigheid van handalcohol of alcoholhoudende handgel bij de ingang en uitgang van de onderneming; het alcoholpercentage van de handgel is ten minste 60%;
– Het personeel wordt voorgelicht en getraind over de algemene hygiënevoorschriften;
– Een initiële c.q. visuele beoordeling van de personen vindt voor de betreding van de locatie van de onderneming plaats voor de waarneming van duidelijk zichtbare tekenen van bovenste luchtweginfectie, zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts (vanaf 38° Celsius). In geval een persoon COVID-19 virus gerelateerde symptomen heeft, zoals in deze richtlijn opgenomen, wordt de persoon verzocht de locatie niet te betreden;
– Het betalen via betaalautomaten wordt zo veel mogelijk toegepast; het gebruik van contant geld wordt ontmoedigd met duidelijk zichtbare aanwijzingen;
– De kassaruimte, betaalautomaten en andere door de klant te gebruiken middelen, instrumenten of materieel worden regulier schoongemaakt en na elk gebruik ontsmet met een ontsmettingsmiddel met een alcoholpercentage van minimaal 70% of met een chloorhoudend schoonmaakmiddel;
– Andere oppervlakten die door veel personen worden aangeraakt, zoals handgrepen, lichtknoppen, liftknoppen, trapleuningen, stopcontacten, deurknoppen, toonbanken, productrekken, werkinstrumenten en werkmateriaal worden regelmatig schoongemaakt en ontsmet;
– De ondernemer draagt ervoor zorg dat samples, proeverijen, monsters, probeerartikelen of meeneemartikelen zoals flyers, niet beschikbaar worden gesteld;
– De ondernemer draagt zorg dat het personeel regelmatig de handen met water en zeep wast voor minimaal 20 seconden; bij afwezigheid van water of zeep, wordt handalcohol of alcoholhoudende handgel conform deze richtlijnen gebruikt;
– De onderneming beschikt, voor zover van toepassing, over stromend water, wasgelegenheid en toiletvoorzieningen;
– De wasgelegenheden en toiletten worden regulier schoongemaakt en ontsmet.
– Voor de ontsmetting als bedoeld in deze richtlijnen worden alcohol of chloorhoudende producten gebruikt.

3. RICHTLIJNEN VOOR SOCIALE AFSTAND
– Zowel tussen het personeel en de klanten, tussen het personeel onderling, als de klanten onderling wordt een afstand van minimaal twee (2) meter bewaard;
– Het maximaal aantal personen dat op grond van de richtlijnen tegelijkertijd in de bedrijfsruimte wordt toegestaan wordt binnen en buiten de onderneming voldoende zichtbaar aangeduid;
– Door middel van bijvoorbeeld gekleurde tape wordt op de grond aangeduid, op welke afstand -minimaal twee (2) meter- de personen onder andere bij de kassa(‘s) en in gangpaden afstand van elkaar dienen te houden;
– Telefonisch of online bestellen met thuisbezorging wordt, voor zover van toepassing, zoveel mogelijk toegepast;
– Interactie tussen bezorgers en klanten bij thuisbezorging wordt beperkt door leveringen achter te laten bij de leveranciersingang, toegangsdeur, veranda of andere plaatsen waardoor contact dan wel nabijheid van persoon tot persoon wordt vermeden. Bij afgifte van een product wordt steeds rekening gehouden met twee (2) meter afstand tussen bezorger en ontvanger;
– Indien mogelijk wordt de ingang en uitgang van de onderneming van elkaar gescheiden gehouden;
– Het gezamenlijk gebruik van werkmateriaal door collega’s wordt zoveel mogelijk vermeden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het werkmateriaal na elk gebruik ontsmet.

4. RICHTLIJNEN IN GEVAL DIENSTVERLENING EEN AFSTAND VAN MINDER DAN TWEE (2) METER VERGT

– Alle bovenstaande regels zijn overeenkomstig van toepassing;
– Werk zoveel mogelijk op een telefonisch of digitaal gemaakte afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden;
– Zorg voor een telefonisch of digitaal intake met de klanten, waarin wordt afgesproken dat:
i. de klanten bij aankomst de instructies volgen voor sociale afstand en hygiëne en
ii. als de klanten ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts (vanaf 38° Celsius) de fysieke afspraak wordt uitgesteld;
– Zorg voor aanvullende beschermingsmaatregelen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant.

5. RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN ZIEKTEGEVALLEN BINNEN DE ONDERNEMING (KLANT OF PERSONEEL):
– Instrueer werknemers om thuis te blijven als ze ziek zijn, met name als ze last hebben van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, verlies van reukvermogen, moeilijk ademen of koorts (vanaf 38° Celsius);
– Meld onmiddellijk aan de afdeling Epidemiologie van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in het geval van een stijging van het aantal ziekmeldingen onder het personeel.

BIJLAGE 3A

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR HET CASINO

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor casinos in de zin van de Landsverordening Casinowezen Curacao

1. Richtlijnen voor werklocatie
– Het casino zorgt voor zowel bij de in- en uitgang als binnen de werklocatie voor voldoende handalcohol dan wel alcoholhoudende handgel;
– Zitplaatsen dienen zodanig geconfigureerd of verwijderd te worden dat adequate sociale distantiëring wordt gerealiseerd.

2. Richtlijnen specifiek voor spelen in casino’s

a. Slot machines/Gokkasten
– De stoelen en/of krukken voor elke andere slotmachine worden verwijderd zodat spelers niet direct naast elkaar kunnen zitten;
– Voor zover de slot machines de mogelijkheid hebben om in de out-of-service- of disabled-status geplaatst te worden, dient het casino deze instelling toe te passen;
– Indien de out-of-service- of disabled-status niet beschikbaar is dan dient het casino alle mogelijkheden om waarde in een slot machine te plaatsen, zoals de ‘coin insert’, de bill acceptor, de ‘player card insert’ en de ‘ticket validator’, af te plakken, zodat die machine niet gebruikt kan worden;
– Slot machines zullen indien gewenst, uitgezet worden en/of zal er configuratie van de slot machines op de casinovloer plaatsvinden zodanig dat adequate sociale distantiëring tussen spelers gerealiseerd wordt;
– Casino Supervisors en Managers dragen er zorg voor dat gasten niet samenscholen rondom slot machines;

b. Speeltafels algemeen
– Stoelen van speeltafels worden verwijderd om sociale afstand tussen spelers aan dezelfde tafel te bewerkstelligen;
– Casino Supervisors en Managers dragen er zorg voor dat samenscholing niet plaatsvindt bij de tafels of achter de zittende spelers;
– Dealers geven een mondelinge indicatie van een pauze in plaats van de gangbare ‘tapping in’ en behouden daarbij sociale afstand;
– Waar mogelijk dient de ‘Pit’ zodanig geconfigureerd te worden dat ten aanzien van aanleunende speeltafels twee (2) meter afstand tussen spelers mogelijk is;
– Indien configuratie bij de “Pit’ niet mogelijk is, dient naast iedere actieve speeltafel een speeltafel te worden afgesloten, zodat er geen aangrenzende speeltafels in gebruik zijn;
– Per speeltafel geldt de volgende leidraad voor wijze en maximumbezetting:
i. drie (3) spelers aan een tafel met vijf (5) of zes (6) posities met een lege tafelpositie (zonder stoel) tussen de spelers;
ii. vier (4) spelers aan een tafel met zeven (7) posities met een lege tafelpositie (zonder stoel) tussen de spelers;
– Voor de bepaling van de maximumbezetting per speeltafel wordt in ieder geval uitgegaan van de volgende gangbare tafelconfiguratie (zonder sociale afstand):
i. drie (3) spelers per blackjack tafel;
ii. zes (6) spelers per craps tafel met drie (3) spelers aan elke kant van de tafel;
iii. vier (4) spelers per roulette tafel;
iv. vier (4) spelers per pokertafel.

c. Race & Sportsbook
– Twee meter intervallen op de vloer markeren voor de ‘ticket windows’;
– Indien de ‘race & sportsbook’ over een bar beschikt, dan zijn de aanvullende richtlijnen voor de horeca hier ook van toepassing.

d. Bingo
– Voordat bingo-activiteiten worden opgestart, dient het casino een plan aan de GCB te overleggen hoe de sociale distantiëringsmaatregelen geïmplementeerd zullen worden.

e. Casino cage
– Conform bijlage 2 wordt zoveel mogelijk met betaalautomaten gewerkt. Cash geld dient zoveel mogelijk vermeden te worden; dit dient duidelijk zichtbaar bij de kassa aangegeven te worden.

BIJLAGE 3B

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE HORECA

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de horeca.

1. Richtlijnen voor de hygiëne
– Zitplaatsen, tafelbladen, dienbladen bestek en borden worden schoongemaakt en ontsmet na elk gebruik;
– Selfservice-opties voor eet-en drinkwaren worden niet aangeboden (bijvoorbeeld buffet);
– Herbruikbare menukaarten en placemats worden schoongemaakt en ontsmet na elk gebruik. Indien papieren menukaarten en placemats worden gebruikt, dan dienen ze weggegooid te worden na elk gebruik door de klant;
– Het personeel belast met het bezorgen van eten moet voor en na de bezorging de handen wassen dan wel ontsmetten met handalcohol of alcoholhoudende handgel (met minimaal 60% alcohol);

2. Richtlijnen voor de sociale afstand
– De tafels in het restaurant worden zodanig opgesteld dat er tussen de klanten van de verschillende tafels minimaal 2 meter afstand wordt gehandhaafd. Door minder tafels en stoelen neer te zetten of door duidelijk aan te geven dat bepaalde tafels of stoelen niet gebruikt mogen worden, kan voldoende afstand tussen gezelschappen worden gecreëerd.
– Op het moment dat het behouden van een afstand van twee (2) meter niet haalbaar is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant.
– De leveranciers komen zo min mogelijk in het restaurant en blijven zoveel mogelijk op twee (2) meter afstand van de medewerkers.

BIJLAGE 3C

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR SPORTSCHOLEN EN FITNESSFACILITEITEN

In aanvulling op bijlage 2 van de beschikking maatregelen openbare orde gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor sportscholen en fitness faciliteiten.

Richtlijnen voor werklocatie
– Deuren en ramen van de faciliteit worden zoveel mogelijk opengelaten om de ventilatie te verbeteren;
-Alle indoor zwembaden, ‘hot-tubs’, sauna’s en andere water- of spafaciliteiten worden gesloten;
– Kleedkamers en douches worden regelmatig schoongemaakt en ontsmet.
– De lay-out van de apparatuur wordt zodanig aangepast, dan wel apparatuur wordt tijdelijk onbruikbaar gemaakt om ten minste twee (2) meter afstand tussen de gebruikers van het apparatuur te behouden;
– Selfservice-opties voor eet-en drinkwaren worden niet aangeboden, dan wel beschikbaar gesteld (zoals waterkoelers en koffiebars);
– Apparatuur, materiaal (zoals gewichten en matjes) en andere contactoppervlakken worden tussen de (groep)sessies ontsmet door de faciliteit

Richtlijnen voor werknemers
– Coaches en ander personeel moeten hun handen wassen en handontsmettingsmiddel gebruiken bij begin en aan het eind van elk sessie, dan wel als zij in contact komen met een klant of een ander personeelslid.

Richtlijnen voor (interactie met) klanten
– Toegang van klanten tot de sportscholen en fitnessfaciliteiten wordt zoveel als mogelijk op afspraak verleend;
– Klanten zijn verplicht zich te registreren bij het betreden van de faciliteit;
– Klanten worden onmiddellijk gecontacteerd als bekend wordt dat een ander klant of medewerker positief heeft getest op COVID-19;
– Klanten ontsmetten apparatuur waarmee ze in contact komen met door de faciliteit beschikbaar gestelde ontsmettingsmateriaal;
– Klanten gebruiken slechts één apparaat tegelijk; circuits of “super instelling” worden niet toegestaan zodat machines na gebruik tijdig worden gereinigd voor een volgende gebruiker;
– Groepsfitnesslessen worden alleen toegelaten als de lessen kunnen worden voltooid met de twee (2) meter sociale afstand tussen de coach en de klanten en de klanten onderling.

BIJLAGE 3D

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR DE BOUWSECTOR, FABRIEKEN, WERKPLAATSEN EN WERKZAAMHEDEN AAN HET INFRASTRUCTUUR

In aanvulling op bijlage 2 van de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor de bouwsector, fabrieken, werkplaatsen en voor werkzaamheden aan het infrastructuur.

Richtlijnen voor de werklocatie
– De werklocatie is alleen toegankelijk voor aldaar werkzame personen en is duidelijk gemarkeerd indien werkzaamheden plaatsvinden in de openbare ruimte; in geval er sprake is van een vaste werklocatie wordt deze volledig afgeschermd voor derden;
– Onder werklocatie wordt naast de werklocatie ook verstaan een omgeving die niet als zodanig duidelijk herkenbaar is, zoals bij het snoeiwerkzaamheden langs de weg; hier wordt door middel van drums vaak het werkgebied gemarkeerd. Als het gaat om werkzaamheden voor een langer dan een week, zal er sprake zijn van meerdere werklocaties.
– Bij kleinere werklocaties zoals bijvoorbeeld bij woningbouw is het mogelijk om af te wijken van de vereiste van een afgeschermde werklocatie. Op de werklocatie dient één (1) persoon door de aannemer te beschikken over een door de aannemer afgegeven schriftelijke verklaring die aangeeft aan dat deze persoon de supervisor is. De supervisor is voor het bevoegd gezag het aanspreekpunt tijdens controle en is verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen;
– De supervisor dient per dag aantoonbaar bij te houden wie er op de werklocatie werkzaam zijn en wie de werklocatie hebben bezocht;
– Transporteurs van materiaal en materieel mogen de werklocatie enkel betreden voor laden en lossen en dienen in of nabij het voertuig te blijven;
– In geval van een groot bouwproject werken de ploegen zo veel mogelijk in dezelfde samenstelling, zodat het onderlinge contact zoveel mogelijk beperkt blijft tot dezelfde groep;
– Een vaste werklocatie met een bouwkeet beschikt conform bijlage 2 over stromend water, wasgelegenheid en toilet;
– Het is verboden op een werklocatie de verkoop van eten en drinkwaren toe te staan, behalve delivery;
– Wanneer gereedschap gedeeld wordt er voor zorggedragen dat dit voor gebruik wordt ontsmet;
– Materieel zoals loaders, graafmachines, hoogwerkers en hijskranen, worden voor elk gebruik door een verschillende operator schoongemaakt en ontsmet en worden telkens door één (1) operator per keer gebruikt;
– In geval het werk een afstand van twee (2) meter dit niet haalbaar is, wordt de werkmethode aangepast en aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval mondkapjes of gezichtsbeschermers.

BIJLAGE 3E

bij de Regeling maatregelen openbare orde COVID-19 VII

AANVULLENDE RICHTLIJNEN VOOR KAPPERSZAKEN EN SCHOONHEIDSSALONS

In aanvulling op bijlage 2 van de beschikking maatregelen openbare orde gelden de volgende sectorspecifieke richtlijnen voor kapperszaken en schoonheidssalons

1. Richtlijnen in verband met de werklocatie
– Onder kapperszaken wordt verstaan een barbershops, kapsalons en personen die kapperswerkzaamheden verrichten;
– Onder schoonheidssalons wordt verstaan personen of bedrijven die schoonheidsbehandelingen verrichten, waaronder, make-up behandelingen, manicure, pedicure, massages, spa-behandelingen en soortgelijke behandelingen;
– Klanten worden niet zonder afspraakbehandeld door een kapperszaak of een schoonheidssalon;
– Indien bekend wordt dat een klant of medewerker positief heeft getest op COVID-19 maakt de kapperszaak of schoonheidssalon dit onmiddellijk bekend aan de klanten die in de werklocatie in contact zijn gekomen met de desbetreffende klant of medewerker;
– Na elke behandeling wordt de plek waar de behandeling in de werklocatie werd verricht gereinigd en gedesinfecteerd.

2. Richtlijnen voor sociale afstand

– Op het moment dat het behouden van een afstand van twee (2) meter niet haalbaar is, worden aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, waaronder in ieder geval het gebruik van mondkapjes of gezichtsbeschermers door zowel de dienstverlener als de klant;

3. Richtlijnen voor hygiëne

Hygiënevoorschriften voor kapperszaken
– Alle kappersinstrumenten dienen na gebruik te worden gedesinfecteerd, zoals haarborstels, haarkammen, haarclips, scharen, scheermessen en elektrische scheerapparaten, haarverfborstels, haarverfbakjes en haardrogers;
– Alle kappersattributen dienen na gebruik te worden gedesinfecteerd, zoals (kappers)stoelen, kaptafels, wastafels (inclusief neksteun), werkbladen en trolleys;
– Gebruik voor iedere klant een schoon kapkleed, of maak gebruik van wegwerp kapkleden;
– Werkschorten dagelijks reinigen, of maak gebruik van wegwerp werkschorten.

Hygiënevoorschriften voor schoonheidssalons
– Alle nagelproducten bestemd voor eenmalig gebruik, zoals vijlen, buffers en puimsteen, zijn nieuw voor elk die wordt behandeld;
– Pedicure en manicure instrumenten, stoelen, werkbladen, trolleys worden na elk gebruik gereinigd en gedesinfecteerd;
– Alle instrumenten die een make-up stylist op een klant gebruikt worden na elk gebruik gereinigd en ontsmet;
– Badjassen, handdoeken en sandalen wassen na elk gebruik;
– Beddengoed worden na elk gebruik gewassen;
– Bedden worden na elk gebruik ontsmet met alcoholhoudende (ten minste 70%) ontsmettende spray dan wel met ontsmettende doekjes;
– Gezichtsbehandelingsinstrumentarium reinigen en desinfecteren na gebruik;
– Het toepassen van ‘steam procedures’ is niet toegestaan;
– Massage-instrumenten en apparaten worden na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd;
– Het gebruik van een sauna is niet toegestaan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: