Parlementslid van politieke partij PAR wordt gedagvaard voor het niet nakomen van afspraken.

Parlementslid van politieke partij PAR wordt gedagvaard voor het niet nakomen van afspraken.

Willemstad
De parlementslid van de politieke partij PAR op Curaçao de heer Jesir Ayoubi is door de heer R.Maduro naar de rechtbank gedagvaard door het openstaande vordering dat hij niet heeft betaald voor het opzetten van campagne voor hem in 2016.
In 2016 werd de heer Maduro die in Nederland woonachtig  is benaderd door de heer Ayoubi om voor hem campagne te organiseren voor de parlementsverkiezing van 2016 op Curaçao. De heer Maduro was op Curaçao voor werkbezoek en kwam tijdens zijn verblijf de heer Ayoubi tegen die toen als fractiemedewerker was van de PAR fractie en verzocht hem of hij gezien zijn ervaring in Nederland  om hem bij te staan bij de verkiezingen van september 2016.
De partijen gingen met elkaar akkoord om te startte  3 maanden voor de verkiezingen met  voorbereidingen en het bedenken van een strategie voor de kandidaat Ayoubi om te worden gekozen voor de statenverkiezingen.
 De heer Ayoubi deed verschillende toezeggingen naar de heer Maduro toe o.a. het zorgdragen voor verblijfplaats werkplek vervoermiddel en middelen voor het promoten van zijn persoon.
aanvullend daarop zal hij zorgdragen dat de heer Maduro samen met zijn team zal worden betaald  voor de geleverde diensten dat tot heden aan toe niet is geschied net als de politicus heeft beloofd.
na overleg zijn de partijen tot een akkoord gekomen dat de werkzaamheden voor de de heer Ayoubi die minstens drie maanden zal duren voor een lump-sum bedrag zal gebeuren.
De heer Maduro kwam na instemmen door de heer Ayoubi met het idee om te komen met de strategie om de koninkrijk bij te betrekken via de ingezetenen van de Koninkrijksdelen.
Naar aanleiding hiervan heeft de heer Maduro na beraadslagen met verschillende personen woonachtig binnen het koninkrijk om Koninkrijk comité stem van het volk op te richten ,met vertegenwoordigers uit de verschillende delen van het koninkrijk inclusief Nederland.
Er werd met man en macht campagne gevoerd voor de heer Ayoubi en mensen in verschillende wijken op de eilanden en steden in Nederland gemobiliseerd voor de heer Ayoubi.
verschillende werkzaamheden werden voor hem verricht zoals het schrijven van een manifest volkeren akkoord en inschrijfformulier dat de bewoners en personen in het koninkrijk deel van kunnen worden van de comité stem van het volk.
Zowel in Nederland als op Curaçao en Bonaire werden vele lid c.q.deelnemers van het Comité
er werden bijeenkomsten voorbereid voor de heer Ayoubi die met pamfletten zal komen om hem bekend te maken bij het volk liet hij verstek gaan met het brengen van de campagne materialen en het komen opdagen bij de bijeenkomsten.
Ieder keer weer had Ayoubi een excuus dat hij aan het wachten was op de pamfletten terwijl hij al pamfletten had laten drukken via zijn partij PAR en samen met de lijsttrekker van PAR ergens anders campagne voerde en liet hij de comité stem van het volk in de steek.
De heer Ayoubi is een onbetrouwbare persoon die met loze beloften rond loop met allemaal verhalen dat zijn partij niet mag weten van deze aanpak met het comité aangezien hij hun wilde verrassen wanneer het zover zal komen.
Wij van het Comité bleven wachten wanneer hij de materialen zal brengen ieder keer weer met een smoesje dat ze bijna klaar waren.
Ayoubi ging naar verschillende wijken toezeggingen doen en liet de mensen lopen voor niets onkosten maken zonder voor het terugbetalen van de kosten die voor hem zijn gemaakt.
De heer maduro die  3 maanden op Curaçao verbleef om EN ZIJN WERKZAAMHEDEN  IN nEDERLAND LIET STAAN werd tot heden aan toe niet betaald het zelfde telt voor de mensen in Nederland ,Bonaire en Curaçao
Met  deze persbericht willen wij van Comité stem van het volk  in het koninkrijk een ieder op de hoogte stellen wat voor soort kwakzalver de heer Ayoubi van de partij PAR is en niet valt te vertrouwen nu niet en in de toekomst helemaal niet.
Zulke mensen horen niet te worden gekozen als volksvertegenwoordigers
wij zien de de zaak die tegen hem is aangespannen bij de rechtbank juichend toe dat een ieder weet wat voor soort gasten voor persoonlijke belangen het volk komt belazeren.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: