Konsepto base hurídiko pa salario di parlamentario i minister pa aprobashon den Parlamento / Ontwerp voor wettelijke basis voor salaris Statenleden en ministers ligt bij de Staten

Konsepto base hurídiko pa salario di parlamentario i minister pa aprobashon den Parlamento

Geplaatst op 04 March 2021 dor di Ministerio Asuntunan General i Promé Minister

WILLEMSTAD – Riba 12 di febrüari 2021, Konseho di Minister a tuma e desishon pa manda e konsepto di lei ku ta regla entrada di miembro i èks miembro di Parlamento di Kòrsou, i alabes entrada di minister i minister plenipotensiario, pa Parlamento aprobá. Gobernador di Kòrsou i e Ministernan di Asuntunan General, Finansas i Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, a entregá e konsepto di lei na Parlamento riba 19 di febrüari último.

E konsepto di lei ta sirbi pa regulá entrada di miembro, èks miembro i penshonado di Parlamento di Kòrsou, respektivamente pa minister (plenipotensiario) i èks minister.Tambe ta inkluí regulashon di entrada pa nan famia i huerfano. E entrada akí ta trata (sobre)suèldo, penshon, penshon di huerfano, penshon di famia di e defuntu i pago transitorio (overbruggingsuitkering), na final di e término di miembresia di Parlamento òf retiro di e minister.

Si Parlamento aprobá e konsepto di lei, esaki ta krea un base legal – ku tabata ousente for di 10.10.10 – pa e pagonan den kuadro di miembresia di Parlamento i di minister. Propósito di e konsepto di lei akí ta pa implementá art. 52 i art. 37 di e Areglo di Estado di Kòrsou. E artíkulonan akí ta instruí legislado pa regla entrada asosiá ku e membresia di Parlamento i kargo di minister. E konseptonan di lei ta afiliá ku e areglo ku mester apliká i ku ta den práktika promé ku i desde 10.10.10. Loke ta partikular di e konsepto di lei di entrada pa miembronan di Parlamento akí ta, ku Areglo di Estado ta eksigí dos tersera voto di e miembronan di Parlamento, pa aprobashon.

Di akuerdo ku e palabrashonnan ku Hulanda riba e sosten di likides, e konseptonan di lei ta inkluí un provishon di retenshon di 25% riba e pakete di kondishonnan laboral di miembronan di Parlamento i ministernan. Hunta di Konseho a duna konseho riba 10 di desèmber 2020 riba esaki. Gobièrnu a inkorporá su reakshon riba opinion di Hunta di Konseho den e memoria splikativo ku ta akompañá e konsepto di lei. Si Parlamento aprobá e konseptonan di lei, e regulashonnan ta drenta na vigor riba e siguiente dia di publikashon di e lei. Esaki ku eksepshon di e rebaho di 25% ku ya a kuminsá retené for di 1 di yüli 2020 i ta sigui por lo pronto.

Por haña e konsepto di lei i sobrá dokumentonan di estado riba:
http://www.parlamento.cw/documenten/ontwerpen


Ontwerp voor wettelijke basis voor salaris Statenleden en ministers ligt bij de Staten

Geplaatst op 04 March 2021 dor di Ministerio Asuntunan General i Promé Minister

WILLEMSTAD – Op 12 februari 2021 heeft de raad van ministers besloten in te stemmen met aanbieding aan de Staten van de ontwerp-Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten en de ontwerp-Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers. De ontwerpen zijn op 19 februari j.l. door de Gouverneur en de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Staten aangeboden.

De ontwerpen strekken tot het regelen van de geldelijke voorzieningen van de leden, de gewezen leden en de gepensioneerde leden van de Staten alsmede hun nabestaanden en wezen, respectievelijk van de ministers, de gevolmachtigde minister en de gewezen ministers. De geldelijke voorzieningen betreffen onder meer de bezoldiging en toelagen, maar ook het pensioen, nabestaandenpensioen, wezenpensioen en overbruggingsuitkering na beëindiging van het lidmaatschap van de Staten of ontslag van de minister.

Indien de ontwerp-landsverordeningen door de Staten wordt goedgekeurd, dan wordt een wettelijke basis geschapen – die sinds het ontstaan van het Land met ingang van 10-10-10 ontbrak – voor de betalingen in het kader van het lidmaatschap van de Staten, alsmede het ambt van minister.

Het doel van de ontwerpen is om uitvoering te geven aan respectievelijk de artikelen 52 en 37 van de Staatsregeling van Curaçao. Deze artikelen geven een opdracht aan de wetgever om bij landsverordening de geldelijke voorzieningen verbonden aan het lidmaatschap van de Staten en het ambt van minister, te regelen. In de ontwerpen wordt aangesloten bij de regelingen die golden voor 10-10-10 en bij de praktijk sindsdien. Bijzonder is dat voor de goedkeuring van de Landsverordening geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van de Staten, in tegenstelling tot de voorzieningen voor de ministers, twee derde van de stemmen van het aantal zitting hebbende leden is vereist.

In overeenstemming met de afspraken met Nederland inzake de liquiditeitssteun, bevatten de ontwerpen ook een voorziening voor inhouding van 25% op het arbeidsvoorwaardenpakket van de Statenleden en de ministers. De Raad van Advies heeft op 10 december 2020 advies uitgebracht. De reactie van de regering op de adviezen van de Raad van Advies is verwerkt in de memorie van toelichting bij de ontwerpen. Indien de Staten de ontwerpen goedkeuren, dan treden de regelingen in werking met ingang van de dag na bekendmaking, met uitzondering van de 25% korting die sinds 1 juli 2020 wordt ingehouden.

De ontwerpen en de overige Statenstukken kunt u vinden op: http://www.parlamento.cw/documenten/ontwerpen.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: