KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUINTERNASHONALNOTISIA

Kamervoorzitter ontvangt informateur

Kamervoorzitter ontvangt informateur

6 april 2021

De Tweede Kamer heeft Herman Tjeenk Willink aangewezen als informateur. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft hem op 6 april om 18.30 uur ontvangen en de informateur de opdracht overhandigd.

De Kamer wees de informateur aan in een debat. Een motie van Kamerlid Kaag (D66) om Herman Tjeenk Willink te benoemen, werd aangenomen. In de motie staat dat Tjeenk Willink gesprekken moet voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Hij moet binnen drie weken rapport uitbrengen.

Minister van Staat

Herman Tjeenk Willink is sinds 2012 minister van Staat. Van 1997 tot 2012 was hij vice-president van de Raad van State. Daarvoor was namens de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer, Voorzitter van de Eerste Kamer en topambtenaar. Hij is ook als informateur betrokken geweest bij de totstandkoming van verschillende kabinetten.

Profielschets

Op dinsdagochtend 6 april ontving de Kamervoorzitter de fractievoorzitters voor een gesprek over de profielschets voor een informateur en diens mogelijke opdracht.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: