Briefing over onderwijsdata

Briefing over onderwijsdata

10 juni 2021

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op donderdag 10 juni een technische briefing gekregen over het dashboard POcket, een app over financiering en kwaliteit in het primair onderwijs.
Corine Bos en Bas van der Starre (links naast commissievoorzitter Ockje Tellegen) presenteren de applicatie.

Het doel van dashboard POcket is om openbare gegevens over het primair onderwijs inzichtelijker en toegankelijker voor iedereen te maken. De gedachte achter de naam ‘POcket’, met PO van primair onderwijs, is dat Kamerleden, bestuurders van scholen, inspecties en overheidspartijen de cijfers ‘in de achterzak’ hebben.

Openbare bronnen

De app maakt gebruik van bestaande en openbaar toegankelijke bronnen, zoals van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Accountability Hack

Corine Bos en Bas van der Starre presenteerden de applicatie namens ontwikkelaar Birch. Birch won met dit idee de Accountability Hack, een initiatief van de Tweede Kamer, het ministerie van BZK, het ministerie van Financiën, het CBS, de Algemene Rekenkamer en Open State Foundation. Deze vond op vrijdag 4 oktober 2019 plaats in de centrale hal van de Tweede Kamer. Ook ontving de winnaar een ontwikkelbudget van 20.000 euro.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: