Onderzoek naar de impact van COVID-19 op kwetsbare gezinnen officieel van start

 

Onderzoek naar de impact van COVID-19 op kwetsbare gezinnen officieel van start

 

Afgelopen zaterdag 19 juni heeft het Curaçao Biomedical & Health Research Institute (CBHRI) samen met de Universiteit van Curaçao, de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Sint Maarten en de Universiteit van Utrecht een webinar gehouden om het tweejarige onderzoeksproject ‘Upholding Human Rights in a Pandemic: the Social Impact of COVID-19 Measures on vulnerable families (COVIDCAS)’ te introduceren. “Dit is in een aantal opzichten een uniek project”, stelt Professor dr. Ashley Duits, als hoofdonderzoeker verbonden aan het CBHRI. “Behalve dat het niet eerder is voorgekomen dat ZonMw rechtstreeks een Caribisch onderzoek financieert met lokale instituten als projecteigenaar, is het ook bijzonder hoe samenwerking tussen CBHRI, de Universiteit van Curaçao, de Universiteit van Aruba, de universiteit van Sint-Maarten en de Universiteit van Utrecht vorm krijgt.” 

 

In de twee uur durende webinar, geleid door dr. Tineke Alberts, hoofd van de afdeling Sociale Wetenschappen van CBHRI, is nader toegelicht wat het onderzoek inhoudt, hoe het onderzoek uitgevoerd zal worden en wie er deel uit maken van het onderzoeksteam. De webinar werd goed bezocht met participanten afkomstig van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Nederland, Anguilla, Trinidad en de Verenigde Staten, en kon rekenen op deelname van onder andere Minister Ruthmilda Larmonie (Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Curaçao) en de Minister-president van Sint Maarten Silveria Jacobs. 

 

“We bekijken, vanuit zowel een mensenrechten als een sociaal perspectief, wat het effect is van de COVID-19 pandemie en de door de overheid hieraan gekoppelde maatregelen, op kwetsbare families”, lichtten Professor dr. Ajay Bailey (Universiteit Utrecht) en dr. Benedicta Deogratias (Universiteit Aruba) toe in hun presentatie. Onderzoekers dr. Merel Griffith-Lendering en drs. Elly Hellings legden vervolgens uit dat er ongeveer 100 diepte-interviews gehouden zullen worden om de benodigde data te verzamelen. Deze diepteinterviews worden gehouden bij vier verschillende doelgroepen, verspreid over Curaçao, Aruba en Sint-Maarten: vrouwen, migranten en ouderen uit lage inkomensgroepen en vrijwilligers van het Rode Kruis. Aanvullend zal deskresearch gedaan worden en worden focusgroepen met beleidsmakers en andere stakeholders georganiseerd om de uitkomsten te valideren.

 

“Feitelijk heeft het onderzoek twee doelen” stelt dr. Izzy Gerstenbluth (CBHRI). “Met de uitkomsten kunnen we aanbevelingen doen hoe de overheid bij toekomstige rampen en/of epidemieën kwetsbare doelgroepen beter en effectiever kan bereiken. Daarnaast zien we een belangrijke rol weggelegd in het realiseren van capaciteitsontwikkeling op het gebied van onderzoek doen op de eilanden en het versterken van samenwerkingsrelaties onder onderzoekers”. Hoe deze capaciteitsontwikkeling per eiland ingevuld wordt door de lokale universiteiten werd vervolgens uitgelegd door dr. Elisabeth Echteld (University of Curaçao), dr. Antonio Carmona Báez (University of Sint-Maarten), dr. Benedicta Deogratias (University of Aruba), professor dr. Ajay Bailey en dr. Ilse van Liempt (beiden Universiteit Utrecht).

“Onderzoek doen is fundamenteel voor de ontwikkeling van een land. Als lokale universiteit willen we een bijdrage leveren aan wetenschappelijke dataverzameling op hoog niveau om zo tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes en inspiratie van onze samenleving. Op onze kleine eilanden (Small Island Development States/ SIDS) is in beperkte mate data beschikbaar, terwijl dat wel een randvoorwaarde is om programma’s en beleid te kunnen ontwikkelen specifiek gericht op de Caribisch context ”, aldus dr. Antonio Carmona Báez. Op Sint-Maarten zijn onder leiding van socioloog drs. Raymond Jessurun twee studenten begonnen met focusgroepgesprekken met de overheid en maatschappelijke organisaties. Op Aruba heeft dr. Benedicta Deogratias een curriculum ontwikkeld om studenten aan de Rechten Faculteit te leren hoe ze de mensenrechtensituatie vanuit verschillende uitgangspunten kunnen onderzoeken. “Een tot bloei komende samenwerking met de Universiteit van Curaçao, die met haar vijf faculteiten de domeinen van Small Island Developing States (SIDS) in de verschillende Research Programma’s afdekt bij het doen van onderzoek, ligt in het verschiet. Zo is bijvoorbeeld in dit geval het delen van expertise op het gebied van Human Rights mogelijk (School of Law en de Faculteit Maatschapij- en Gedragswetenschappen) en gaat de UoC een twinningproject aan, waarbij studenten van verschillende faculteiten gekoppeld worden aan ervaren onderzoekers om op deze wijze interviewvaardigheden op te doen of hun interviewvaardigheden te verstevigen”, aldus dr. Elisabeth Echteld van het University of Curaçao Research Institute (UCRI). 

De webinar werd afgerond met een kort historisch overzicht van dr. J. Elsinga (CBHRI) van voorgaande lokale projecten over beleid over infectieziektes zoals Chikungunya en menselijk gedrag.  Aansluitend volgde een vraag en antwoord sessie waarbij de participanten hun vragen door de presentatoren beantwoord konden krijgen.

 

Meer informatie over het project is terug te vinden op de website: www.cbhri.com

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: