KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUNOTISIA

Reactie op persbericht Parman International B.V. inzake de verkoop van Banco di Caribe

 

Reactie op persbericht Parman International B.V. inzake de verkoop van Banco di Caribe

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Naar aanleiding van het persbericht van Parman International
B.V. (Parman) van 16 september 2021 acht de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS)
het van belang het volgende te verduidelijken.
De CBCS heeft in het kader van de voorgenomen verkoop van de aandelen in Banco di Caribe (BdC),
een aandeelhoudersvergadering georganiseerd op 25 mei 2021. In het kader van de uitnodiging is een schriftelijke toelichting bij de agenda gegeven aan Parman als aandeelhouder in Ennia Caribe Holding N.V. Parman is niet verschenen zodat geen besluitvorming kon plaatsvinden. De wet voorziet erin dat de CBCS als bevoegd gezag onder de noodregeling dan zelf in de noodzakelijke besluitvorming kan voorzien. De CBCS heeft hiervan gebruik gemaakt ten behoeve van de verkoop van de aandelen in BdC.
Parman heeft in mei van dit jaar ook in een kort geding gevorderd dat het de CBCS wordt verboden
om activa van de Ennia-groep (zoals BdC) te verkopen. In de uitspraak in dat kort geding van 28 mei
2021 (CUR202101147) heeft de rechter die vordering (en ook de andere vorderingen van Parman)
afgewezen en geoordeeld dat de machtiging aan de CBCS in het kader van de noodregeling ook strekt tot de verkoop van activa.
De opmerkingen in het persbericht van Parman over de uitstekende financiële conditie van de Enniagroep bij de start van de noodregeling, staan ver af van de werkelijkheid. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de noodregeling door de rechter is uitgesproken. Diepgaand onderzoek door de CBCS na het uitspreken van de noodregeling, heeft bovendien uitgewezen dat de tekorten groter waren dan oorspronkelijk gedacht. Die tekorten zijn ontstaan door grootschalige en onrechtmatige onttrekkingen van gelden, terwijl die gelden renderend hadden moeten worden belegd ten behoeve van de polishouders.
Om de onrechtmatige onttrekkingen gecompenseerd te krijgen is door de CBCS namens Ennia op 11
oktober 2019 een gerechtelijke procedure gestart tegen verschillende personen, onder wie de heer
Ansary, als verantwoordelijken voor het ontstaan van de tekorten. In die procedure staat de zaak op
14 en 15 oktober 2021 voor pleidooi.
De afgelopen jaren is ook meerdere keren geprobeerd om in overleg met de heer Ansary tot een
oplossing te komen voor de omvangrijke tekorten bij Ennia. Tot op heden heeft de heer Ansary de
problematiek en de omvang daarvan echter niet erkend. Het persbericht van 16 september 2021 van
Parman vormt daarvan een nieuwe illustratie. De heer Ansary heeft er in al die tijd geen blijk van
gegeven rekening te houden met de belangen van de polishouders en daarmee de belangen van
Curaçao en Sint Maarten.
De CBCS draagt een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de noodregeling bij
Ennia. Van begin af aan heeft de CBCS daarbij een zo zorgvuldig en professioneel mogelijke aanpak
gevolgd en zich laten bijstaan door verschillende externe deskundigen. Dat geldt ook voor het proces om te komen tot de verkoop van BdC.

Willemstad, 20 september 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: