Gisteravond detecteerde de radarsystemen van het Korps Politie Aruba (KPA) een verdacht contact op de radar.

Gisteravond detecteerde de radarsystemen van het Korps Politie Aruba (KPA) een verdacht contact op de radar. Op basis van deze detectie heeft het KPA de Kustwacht direct geïnformeerd voor een gezamenlijke actie. Op het land heeft het team van KPA drie ongedocumenteerden in de buurt van Santo Largo aangehouden. Terwijl de Kustwacht op zee de voortvluchtige boot met twee personen aan boord heeft aangehouden. Tijdens de interceptie gaf de bemanning aan boord van de boot geen gehoor aan de stopsignalen van de Kustwacht. Hierdoor zijn er waarschuwingsschoten gelost waarbij een persoon aan boord is geraakt. De verwonde persoon is naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Alle personen zijn aan het KPA overgedragen voor verder onderzoek in deze zaak.
De Kustwacht doet een oproep aan alle burgers die op zee en langs de kustlijnen verdachte situaties waarnemen om het noodnummer 913 gratis te bellen of een whatsapp via 005999 – 510 0913 te sturen. Met uw medewerking houden we de zee en de kustlijnen van het eiland veilig.

Last night, the radar systems of the Aruba (KPA) Police Corps detected a suspicious contact on the radar. Based on this detection, the KPA immediately informed the Coast Guard for a joint action. On the land, the KPA team arrested three undocumented people near Santo Largo. While the Coast Guard at sea has arrested the fugitive boat with two people on board. During interception, the crew on board the boat did not listen to the stops signals of the Coast Guard. Because of this, warning shots have been fired with a person on board. The injured person has been taken to hospital for medical treatment. All persons have been transferred to the KPA for further investigation in this case.
The Coast Guard is calling on all citizens who perceive suspicious situations at sea and along the coastlines to call emergency number 913 free of charge or send a Whatsapp via 005999-510 0913 With your cooperation we will keep the island’s sea and coastlines safe.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: