KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNUINTERNASHONALNOTISIA

Debat over uitbreiding artikel 1 van de Grondwet

Debat over uitbreiding artikel 1 van de Grondwet

9 december 2021

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 9 december 2021 vanaf 19.30 uur over artikel 1 van de Grondwet, dat zegt dat discriminatie verboden is. Met een initiatiefvoorstel willen enkele Kamerleden bereiken dat ook een verbod op discriminatie vanwege een handicap en vanwege seksuele geaardheid in artikel 1 wordt opgenomen. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.
Op de zogeheten Grondwetbank voor het Kamergebouw aan het Binnenhof staat artikel 1 van de Grondwet afgedrukt.

In artikel 1 staat nu dat discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan. De indieners willen hier een discriminatieverbod op grond van seksuele geaardheid en handicap aan toevoegen.

Indieners

Het initiatiefvoorstel is oorspronkelijk ingediend door de toenmalige Tweede Kamerleden Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) en later overgenomen door de Tweede Kamerleden Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GroenLinks) en Habtamu de Hoop (PvdA).

Twee keer behandelen

Omdat het om een wijziging van de Grondwet gaat, moeten Tweede en Eerste Kamer twee keer hun goedkeuring geven. Voor de Tweede Kamer geldt dat dit in twee verschillende samenstellingen moet gebeuren. Op 30 juni 2020 ging de toenmalige Tweede Kamer voor de eerste keer akkoord met de uitbreiding, op 10 februari 2021 volgde de Eerste Kamer. Sinds de verkiezingen van 17 maart heeft de Tweede Kamer een nieuwe samenstelling en kan het voorstel voor de tweede keer behandeld worden.

Tweederde meerderheid

Om de grondwetsherziening uiteindelijk door te kunnen voeren, is in de tweede ronde in beide Kamers een zogeheten versterkte meerderheid nodig: minstens tweederde van de Kamerleden moet akkoord gaan.

Live volgen

  • U kunt het debat live volgen vanaf 19.30 uur via de livestream van deze site en de app Debat Direct.
  • Lees ook de documenten die bij deze vergadering horen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: