Kamer debatteert over voldoende betaalbare woningen

Kamer debatteert over voldoende betaalbare woningen

8 maart 2022

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 8 maart over het wijzigen van de Woningwet. Met het wetsvoorstel willen de indieners voorkomen dat het aantal sociale huurwoningen in gemeenten daalt. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt hiervoor naar de Kamer. Het debat is vanaf 19.45 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Kamerleden Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP) en Laura Bromet (GroenLinks) dienden het wetsvoorstel in 2018 in. Zij willen dat in gemeenten de hoeveelheid sociale huurwoningen op peil blijft door de Woningwet te wijzigen. Afspraken die voortkomen uit het jaarlijkse overleg tussen huurders, de gemeente en woningcorporaties over het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid mogen niet als resultaat hebben dat het aantal sociale huurwoningen van de woningcorporatie afneemt, staat in het voorstel.

Wachtlijsten

Volgens de Kamerleden die het wetsvoorstel indienen, is er sprake van een ‘geleidelijke uitholling van de sociale-huurvoorraad’. De komende jaren neemt het aantal sociale huurwoningen meer af. Dit raakt mensen direct, schrijven de Kamerleden in een toelichting.

“Iedere woning die aan de voorraad onttrokken wordt, leidt ertoe dat er iemand langer bij zijn ouders moet blijven wonen. Of niet kan verhuizen voor een nieuwe baan. Of na een scheiding diep in de problemen blijft zitten. Of een oudere die niet naar een meer passende woning kan verhuizen. Zolang de wachtlijsten nog jarenlang zijn, is iedere sociale-huurwoning die verdwijnt een groot probleem voor een concreet persoon en de maatschappij als geheel.”

Toekomst

In een reactie namens het kabinet op het wetsvoorstel (appreciatie) schrijft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat hij de bezorgdheid over het woningtekort in Nederland deelt. Hij schrijft dat het kabinet echter een ander uitgangspunt heeft dan de Kamerleden. Volgens de minister is het aannemelijk dat er in de toekomst juist meer sociale huurwoningen bijkomen, zonder dat het nodig is de Woningwet te wijzigen. De Raad van State bracht in juli 2020 een advies uit over het wetsvoorstel.

Op dinsdag 8 maart debatteert de Kamer over het wetsvoorstel van de partijen.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: