Relashoná ku e kaso konosí rònt pa BONLAB, kual den luna di novèmber 2021 a haña un karakter di urgensia pa garantisá kontinuashon di operashon di e laboratorio i kuné garantisá trabou di e empleadonan na BONLAB.

Daisy Coffie

 

Na Kolegio Ehekutivo 

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N

 

Apresiabel Kolegio,

 

Relashoná ku e kaso konosí rònt pa BONLAB, kual den luna di novèmber 2021 a haña un karakter di urgensia pa garantisá kontinuashon di operashon di e laboratorio i kuné garantisá trabou di e empleadonan na BONLAB. Konseho Insular 9 di novèmber 2021 unánimemente a tuma un “raadsbesluit” enserando tres desishon i mi ta sita nan tradusí na papiamentu:

 

 1. Supliká Bestuurscollege pa den konsulta ku e ministerio hala aden e desishon pa entrante 1 di yanüari 2022 no kompensá mas BONLAB pa servisionan di laboratorio i stipulá e kompensashon den un protokòl.
 2. Supliká Bestuurscollege pa enkargá tur partidonan envolví den kuido di laboratorio den un grupo miksto pa buska e mihó solushon pa mantené tur dos laboratorio operashonal basá riba un koperashon na un manera duradero i efisiente di kosto na benefisio di tur asegurado i terseronan ku ke hasi uzo di servisio di laboratorio na Boneiru.
 3. Despues di tres luna di instalashon di e grupo di trabou menshoná, reportá na Konseho Insular e resultadonan.

 

Mi a komprondé ku punto 1 a keda ehekutá ku e anotashon ku e kompensashon pa e servisionan di BONLAB lo ta pa durashon di 1 aña esta pa aña 2022. Hasiendo uzo di artíkulo 45 di nos Reglamentu di Órden mi ta hasi Kolegio Ehekutivo e siguiente preguntanan:

 

 1. No tin klaridat kiko ta bai sosodé despues di 31 di desèmber 2022. Lo bolbe alargá e kompensashon ku un aña òf lo yega na un areglo di kompensashon pa mas aña?
 2. Kolegio Ehekutivo por a informá Konseho Insular ku si entre tantu a instalá e grupo miksto di trabou konforme punto 2 di e “raadsbesluit” i informá Konseho Insular kua partidonan ta forma e grupo di trabou i ki dia a instalá e grupo di trabou menshoná. Por fabor enserá e desishon di instalashon di Bestuurscollege?
 3. Basá riba e punto anterior Konseho Insular ta en espera di e reportahe di e resultado dentro di tres luna. Konseho Insular por resibu un kopia di e reporte aki?

 

Banda di e “raadsbesluit” aki, direktora di BHM den su presentashon durante e reunion di Konseho Insular a presentá tres senario pa loke ta trata BHM, pero a informá tambe ku e lo (laga) hasi un “quick scan” di e situashon na BONLAB, pero tambe pa por yega na e mihó senario lo (laga) hasi un investigashon mas profundo di BONLAB.

 

Pregunta:

 1. E investigashonnan aki a keda hasí?
 2. Ken a hasi e investigashon aki?
 3. Konseho Insular por haña kopia di e resultadonan di e investigashonnan aki?

 

Mirando ku nos ta drentando e di tres luna di 2022, mi ta supliká Kolegio Ehekutivo pa mas lihé posibel, den e próksimo reunion di Konseho Insular, duna kontesta verbal riba e preguntanan ariba hasí kompañá pa dokumentonan pidí. Ademas ta supliká Kolegio Ehekutivo pa trata e kaso BONLAB ku e urgensia nesesario pa evitá ku un biaha mas ta bin desishonnan na último ora ku ta trese kontinuashon di BONLAB i kuné garantia di trabou di e personal den duda i asta den peliger sin ku tin un solushon duradero na bista. Pueblo en general pero e personal di BONLAB en partikular tin derecho di sa kon nan futuro na BONLAB lo ta pa nan por hasi nan planifikashon di bida.

Atentamente,

Désirée E. Coffie

Miembro di Konseho Insular Boneiru

 


 Aan het Bestuurscollege 

Parke Wilhelmina #1

Kralendijk

Bonaire C.N

 

Geacht College,

 

In verband met de casus die algemeen bekend staat als de BONLAB-kwestie, die in november 2021 een urgentiekarakter heeft gekregen om voortzetting van de exploitatie van het laboratorium te garanderen en daarmee ook de werkgelegenheid van de medewerkers van BONLAB, heeft de Eilandsraad op 9 november 2021 unaniem een raadsbesluit aangenomen dat drie besluiten inhield en ik citeer: 

 

 1. Het Bestuurscollege verzoeken om in overleg met het ministerie het besluit om ingaande 1 januari 2022 BONLAB niet meer te vergoeden voor laboratoriumdiensten in te trekken en de vergoeding vast te stellen in een protocol.
 2. Het Bestuurscollege verzoeken om alle in de laboratoriumzorg betrokken partijen in een gemengde werkgroep te belasten met het zoeken naar de beste oplossing om beide laboratoria operationeel te houden, gebaseerd op een duurzame en kostenefficiënte samenwerking ten behoeve van alle verzekerden en derden die gebruik willen maken van laboratoriumdiensten op Bonaire.
 3. Drie maanden na de installatie van de genoemde werkgroep een rapport van de resultaten uit te brengen aan de Eilandsraad. 

 

Ik heb begrepen dat punt 1 is uitgevoerd met de aantekening dat de vergoeding voor de diensten van BONLAB voor de duur van één jaar zal zijn, m.n. voor het jaar 2022. Gebruik makend van artikel 45 van ons Reglement van Orde wil ik het Bestuurscollege de volgende vragen stellen:

 

 1. Er is geen duidelijkheid over wat er na 31 december 2022 gaat gebeuren. Zal de vergoeding weer met een jaar verlengd worden of komt er een meerjaren vergoedingsregeling?
 2. Kan het Bestuurscollege de Eilandsraad informeren of ondertussen de gemengde werkgroep is geïnstalleerd conform punt 2 van het raadsbesluit en de Eilandsraad informeren uit welke partijden de werkgroep bestaat en wanneer de genoemde werkgroep is geïnstalleerd? Gelieve het besluit van het BC mbt de installatie bij te voegen.
 3. Op grond van het vorige punt is de Eilandsraad in afwachting van het resultatenrapport binnen drie maanden. Kan de Eilandsraad een copie van dit rapport ontvangen?

 

Naast dit raadsbesluit heeft de directeur van de BHM in haar presentatie in de eilandsraadvergadering drie scenario’s gepresenteerd voor wat betreft de BHM, maar zij heeft ook meegedeeld dat zij een ‘quick scan’ zou (laten) uitvoeren van de situatie bij BONLAB, maar ook dat zij een diepgaander onderzoek zou (laten) doen bij  BONLAB om tot het beste scenario te komen.

 

Vragen: 

 1. Zijn deze onderzoeken uitgevoerd?
 2. Wie heeft deze onderzoeken uitgevoerd?
 3. Kan de Eilandsraad copieën van de resultaten van deze onderzoeken ontvangen?

 

Gezien het feit dat wij al in de derde maand van 2022 zitten, wil ik het Bestuurscollege verzoeken om zo spoedig mogelijk, in de eerstvolgende vergadering van de Eilandsraad de hierboven gestelde vragen mondeling te beantwoorden, vergezeld van de gevraagde documenten. Bovendien verzoek ik het Bestuurscollege om de casus BONLAB met de nodige urgentie te behandelen om te voorkomen dat wederom op het allerlaatste moment besluiten worden genomen die de voortzetting van BONLAB en daarmee de arbeidsgarantie van het personeel in onzekerheid en zelfs in gevaar brengen, zonder dat er een duurzame oplossing in zicht is. De bevolking in het algemeen, maar ook het personeel van BONLAB in het bijzonder heeft er recht op om te weten hoe hun toekomst bij BONLAB zal zijn zodat zij hun leven kunnen plannen. 

 

Hoogachtend,

 

___________________________

 

Désirée E. Coffie

Lid van de Eilandsraad van Bonaire

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: