Debat over selectie van aardgasvrije wijken

Debat over selectie van aardgasvrije wijken

6 april 2022

De vaste commissie Binnenlandse Zaken debatteert op woensdag 6 april van 13.00 tot 17.00 uur over het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Wijk voor wijk

De afspraak in het Klimaatakkoord is dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Als eerste stap worden tot 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd. Dat gaat wijk voor wijk. Het is de bedoeling dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening.

Duurzame alternatieven

De Kamerleden praten in het commissiedebat onder andere over de selectie van de derde ronde aardgasvrije wijken. Minister De Jonge heeft op 10 maart een brief aan de Kamer gestuurd met daarbij een overzicht van de 64 proeftuinen, de plekken waar aardgasvrije wijken moeten ontstaan. Het betreft bestaande wijken, buurten en dorpen waarin gemeenten duurzame alternatieven voor aardgas ontwikkelen en toepassen die als voorbeeld voor de aanpak in andere gemeenten kunnen dienen. Het doel is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de proeftuinen en een kennis- en leerprogramma.

Afspraken Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Behalve over de aardgasvrije wijken, debatteren de Kamerleden ook over andere afspraken uit het Klimaatakkoord gebouwde omgeving. Dit zijn afspraken die variëren van een tegemoetkoming voor het beter ventileren van scholen tot het terugleveren van energie van zonnepanelen op het elektriciteitsnet.

Live volgen

U kunt het debat volgen via de livestream van de Tweede Kamer of de app Debat Direct.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: