Verantwoordingsdag 2022

Verantwoordingsdag 2022

Op woensdag 18 mei 2022 is het Verantwoordingsdag. Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, neemt bij aanvang van de vergadering om 10.15 uur het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021 en de departementale jaarverslagen in ontvangst uit handen van de minister van Financiën. De president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, biedt aansluitend de rapporten aan waarin de Rekenkamer het regeringsbeleid van het afgelopen jaar beoordeelt.

Verantwoordingsontbijt

Voorafgaand aan de aanbieding van de verantwoordingsstukken, vindt in aanwezigheid van Kamerleden, het college van de Algemene Rekenkamer en de directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het jaarlijkse Verantwoordingsontbijt plaats. Het onderwerp van de bijeenkomst is vertrouwen. De voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Corien Prins, geeft een presentatie over vertrouwen in relatie tot het verlenen van decharge aan de ministers voor het gevoerde beleid. Ook gaat zij in op de invloed van digitalisering bij de verantwoording van beleid. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Max van der Stoelzaal van de Tweede Kamer.

Technische briefing Monitor Brede Welvaart

Later die ochtend, van 11.30 uur tot 12.30 uur is er een openbare technische briefing over de Monitor Brede Welvaart. Deskundigen van het CBS lichten het onderzoek toe en beantwoorden vragen van Kamerleden hierover. Deze briefing vindt plaats in de Groen van Prinstererzaal.

Verantwoordingsdebat

De Tweede Kamer voert op donderdag 9 juni 2022 het Verantwoordingsdebat met de minister-president, de minister van Financiën en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Op de agenda staat het overkoepelende jaarverslag en het rapport van de Rekenkamer. In de periode vanaf Verantwoordingsdag tot aan het zomerreces zullen de vaste Kamercommissies over de afzonderlijke jaarverslagen debatteren met de betreffende bewindspersonen.

Verantwoordingsdag

Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag. Ieder jaar op de derde woensdag in mei biedt de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk aan de Tweede Kamer aan. Het jaarverslag laat zien wat de regering het afgelopen jaar heeft bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat dat heeft gekost. In plaats van te debatteren over plannen, bekijkt de Kamer op Verantwoordingsdag hoe ze zijn uitgevoerd. Het is dus een belangrijk moment voor de controlefunctie van de Tweede Kamer.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: