Prestaties hospitality en toeristensector april 2022

 

Krachtig herstel van de sector houdt aan

 

Willemstad, 25 mei 2022 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gecombineerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

 

CASHA presenteert de bezettingscijfers van april 2022

De gemiddelde bezetting in april 2022 van de accommodaties was 75,1%. Dit is iets minder dan vorige maand (77,14%), maar een heel goede bezetting voor de maand april. Drie accommodatie scoorden boven de 90%, waarvan twee zelfs 100%. Maar liefst negen accommodaties haalden een bezetting van 75% tot 90%, deze accommodaties bevinden zich over het hele eiland zoals Blue Bay, Pietermaai, Jan Thiel, maar ook Bandabou is zeer goed vertegenwoordigd. Opvallend is dat vooral de accommodaties met een speciale beleving of ervaring het goed doen, zowel aan zee, in de stad of midden in de natuur.  De overige accommodaties scoorden tussen de 23% en 72%.

Ondanks dat we allemaal het idee hebben dat het Covid tijdperk achter ons ligt, wordt er nog steeds geannuleerd. Bij vier leden zijn er totaal 87 nachten deze maand geannuleerd. Al deze annuleringen zijn Covid gerelateerd.

 

De duikscholen scoorden gemiddeld 61,4% deze maand. Ook hier werd geannuleerd om medische redenen of omdat er op het laatste moment voor een andere duikschool werd gekozen.

 

CASHA leden zien de toekomst rooskleurig tegemoet al zijn er wel een aantal die aangegeven dat ze last hebben van de hoge prijs van vliegtickets. Vluchten naar Curaçao zijn duurder geworden en de prijzen van een gecombineerde pakketreis zijn vaak zo laag, dat kleinere accommodatiehouders hier niet mee kunnen concurreren. De boekingen voor de komende maanden zien de CASHA leden enigszins teruglopen, omdat reizigers nu ook kunnen kiezen voor de Europese bestemmingen. Ondanks deze ontwikkelingen hebben de leden van CASHA vertrouwen in de toekomst en blijven ze Curaçao op een mooie manier promoten.

 

CHATA presenteert de bezettingscijfers van april 2022

De maand april was voor CHATA een zeer positieve maand met betrekking tot de bezetting van de grotere hotels. In april 2022 hadden de grotere hotels van Curaçao een gemiddelde bezetting van 74,8%.  Vergeleken met het jaar daarvoor (21,6%) is dit een ruime stijging van 246,7%. En als we de hotelbezetting van april 2019 (76,1%) bekijken, is dit marginaal minder (1,7%). De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in april 2022 $198,09. Vergeleken met dezelfde maand van 2021 is dit een toename van 74,2% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 26,1%. Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook sprake van een flinke stijging. Van $24,54 in 2021, naar $148,22 in 2022. Dit is een toename van 504,1%. Vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit een toename van 23,9%.

 

Net zoals de maand maart, is het herstel van de maand april 93% t.o.v. 2019. Totaal voor 2022 tot op heden betekent dit dat Curaçao een herstel heeft doorgemaakt van 89,5% vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dit is een stuk beter in vergelijking met het herstel van dezelfde periode in 2021 vergeleken met 2019 (31,7%).

In onderstaande tabel zijn de cijfers van STR te zien:

April 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 74,8% 21,6% +246,7% 76,10% -1,7%
ADR $198,09 $113,70 +74,2% $157,07 +26,1%
RevPAR $148,22 $24,54 +504,1% $119,59 +23,9%

 

*STR Data zijn gebaseerd op 13 rapporterende accommodaties wat 2352 kamers is en 53% van het totaal aantal kamers op Curaçao. Het aantal rapporterende accommodaties varieert maandelijks. Bron: STR. Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

 

 


 

Hospitality & Tourism performance April 2022

Strong recovery of the sector continues

 

Willemstad, 25 May 2022 – On a monthly basis the associations CHATA & CASHA publish the figures regarding hotels, alternative accommodations, car rentals and diving schools. By doing this together, both associations aim to create a balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery.

CASHA presents occupancy figures for April 2022

The average small accommodation occupancy in the month of April was 75,1%. This is a little less than last month (77,14%) however, it is still a good occupancy for the month of April. Three accommodations reported an occupancy over 90% of which 2 even were 100%. Nine accommodations reported an occupancy of 75% – 90% with locations ranging from Blue Bay, Pietermaai, Jan Thiel, but also Banda Bou is well represented. It is remarkable that especially the accommodations offering an experience, close to the beach, in the city or surrounded by nature, are performing well. The remaining accommodations reported an occupancy between 23% and 72%. Even though it might feel as if COVID is behind us, cancelations are still happening. Four CASHA members reported a total of 87 nights canceled in April; all COVID-related.

 

Dive schools reported an average of 61,4% occupancy, but they also experienced cancelations due to medical reasons or because customers decided to switch dive schools last minute.

 

CASHA members are positive about the future, despite the challenges of high air travel prizes. Flights to Curaçao have become more expensive while travel packages are cheaper. For this reason, travelers often choose a travel package which the smaller accommodations are unable to compete with. Bookings for the coming months are slightly decreasing, as travelers are now able to travel to European destinations as well. Despite this, CASHA members are confident for the future and continue promoting Curaçao.

 

CHATA presents occupancy figures for April 2022

The month of April was also a very positive month for CHATA members in terms of hotel occupancy. In April 2022 the larger hotels had an average occupancy of 74,8%. Compared to the year before (21,6%) this is a substantial increase of 246,7%. If we look at the occupancy data pre-COVID (April 2019: 76,1%), it’s a slight decrease. (1,7%)

The average daily rate increased with 74,2% compared to 2021, to $198,09. Compared to April of 2019, this is also an increase of 26,1%. As for the revenue per available room, numbers also indicate a significant increase of 504,1% compared to 2021. From $24,54 in 2021 to $148,22 in 2022. Compared to the pre-COVID data, the revenue per available room increased with 23,9%.

 

Like the month of March, in the month of April, Curaçao recovered again with 93%, year to date, compared to 2019.  The total year to date recovery for Curaçao for 2022 is 89,5%. Compared to the year-to-date recovery of 2021 vs. 2019 (31,7%), this is quite an improvement.

The table below, showcases the STR data:

April 2022 2021 2022 vs. 2021 2019 2022 vs. 2019
Occ. 74,8% 21,6% +246,7% 76,10% -1,7%
ADR $198,09 $113,70 +74,2% $157,07 +26,1%
RevPAR $148,22 $24,54 +504,1% $119,59 +23,9%

*STR Data is based on a sample of 13 reporting properties and represents 2352 rooms, which is 53% of the total rooms on Curaçao.  Each month the number of reporting properties divers. Source: Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: