Kamer installeert Tijdelijke commissie Corona

Vakantieplan 7 juli 2022 t/m 10 augustus 2022. Total Care Institute gaat de werld rond. Meldt uw kind aan vanaf 1 juni 2022. De enige vakantieplan die gedurende de hele vakantie loopt en de goedkoopste met de beste hoge kwaliteit.
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

Kamer installeert Tijdelijke commissie Corona

5 juli 2022

De Tweede Kamer installeert op woensdag 6 juli de Tijdelijke commissie Corona. Deze commissie gaat een voorstel uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête naar de coronacrisis in Nederland. U kunt de installatie live volgen via deze site en de app Debat Direct.

Constituerende vergadering

De Tweede Kamer stemde op dinsdag 28 juni 2022 in met het voorstel om de Tijdelijke commissie Corona in te stellen. Deze commissie gaat een voorstel uitwerken voor de opzet van een parlementaire enquête naar de gebeurtenissen, het beleid, de keuzes, en maatregelen tijdens de coronacrisis. De constituerende vergadering van de tijdelijke commissie vindt plaats op woensdag 6 juli om 17.30 uur. Tijdens de constituerende vergadering worden de voorzitter en de ondervoorzitter gekozen.

  • Volg de installatie van de Tijdelijke commissie Corona vanaf 17.30 uur via de livestream en de app Debat Direct.

Aanleiding

Aanleiding voor de parlementaire enquête is de motie-De Vries c.s., die uitspreekt dat een parlementaire enquête naar gebeurtenissen in de coronacrisis wenselijk is en dat een aanvulling moet zijn op het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De Tweede Kamer heeft op 4 november 2021 met een meerderheid van de stemmen de motie aangenomen.

Wat gaat de tijdelijke commissie doen?

Om tot een concreet onderzoeksvoorstel te komen voor de parlementaire enquête zijn in de opdracht aan de tijdelijke commissie suggesties gedaan welke thema’s onderzocht kunnen worden. In dit geval zijn dat bijvoorbeeld de informatievoorziening aan de Kamer, de verhouding tussen Kamer en kabinet, de inrichting van de crisisorganisatie, de rol van de Tweede Kamer, de omgang met grondrechten en de juridische basis voor de getroffen maatregelen tijdens corona.

Lees het voorstel over de instelling van de Tijdelijke commissie Corona.

Leden van de commissie

  • Ulysse Ellian (VVD)
  • Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
  • Vicky Maeijer (PVV)
  • Hilde Palland (CDA)
  • Khadija Arib (PvdA)
  • Pepijn van Houwelingen (FvD)
  • Nicki Pouw-Verweij (JA21)
  • Wybren van Haga (Groep van Haga)
  • Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: