Debat Voorjaarsnota voortgezet

Vakantieplan 7 juli 2022 t/m 10 augustus 2022. Total Care Institute gaat de werld rond. Meldt uw kind aan vanaf 1 juni 2022. De enige vakantieplan die gedurende de hele vakantie loopt en de goedkoopste met de beste hoge kwaliteit.
Klik hier oom naar onze FaceBook te gaan: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045700818054

Debat Voorjaarsnota voortgezet

5 juli 2022

De Tweede Kamer zet op dinsdag 5 juli het debat voort over de Voorjaarsnota met minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag (Financiën) en staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën). Het debat is vanaf 18.45 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.
Minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag en staatssecretaris Marnix van Rij voor aanvang van het debat over de Voorjaarsnota op 15 juni 2022.

Het debat over de Voorjaarsnota is een voortzetting van 15 juni. Het gaat verder met de antwoorden van het kabinet in eerste termijn.

Voorjaarsnota

In de Voorjaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het Rijk in het lopende jaar. Evenals de Miljoenennota en de Najaarsnota geeft de Voorjaarsnota een totaaloverzicht van de ‘toestand van ‘s Rijks financiën’.

Meevallers en tegenvallers

Het debat over de Voorjaarsnota is altijd kort voor het zomerreces. De minister van Financiën moet de Voorjaarsnota uiterlijk 1 juni bij de Kamer indienen. Vaak wordt er in de debatten over de Voorjaarsnota vooruitgekeken naar de Miljoenennota in september, waarmee de begroting voor het komende jaar wordt gepresenteerd. Meevallers, tegenvallers en beleidswijzigingen gedurende het begrotingsjaar leiden tot veranderingen in de lopende begroting. Deze worden verwerkt in de zogenoemde suppletoire begrotingswetten bij de Voorjaarsnota. Deze week wordt er over alle suppletoire begrotingen tegelijkertijd gestemd.

Begrotingscyclus

Voorjaarsnota, Najaarsnota en Miljoenennota maken deel uit van het begrotingsproces van de Tweede Kamer. Ze hebben betrekking op het lopende (Voorjaarsnota en Najaarsnota) en het komende jaar (Miljoenennota). Het kabinet legt ook verantwoording af aan de Kamer over de begroting van het afgelopen jaar. Dat gebeurt op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei. Dit jaar was dat op 18 mei. De stukken over 2021 zijn de afgelopen weken in de vaste Kamercommissies behandeld.

Verantwoording over vorig jaar

Aan het eind van het overleg besluit iedere betrokken commissie of decharge kan worden verleend. Dit betekent dat het kabinet niet langer verantwoordelijk is voor de rijksbegroting van het afgelopen jaar. De commissie voor de Rijksuitgaven verzamelt alle oordelen van de commissies over dechargeverlening en brengt in een brief advies uit aan de Kamer over de dechargeverlening voor het totale financiële beheer. De Kamer stemt komende donderdag 7 juli, de laatste dag voor het zomerreces, over de totale dechargeverlening. Wanneer ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, is het vorige begrotingsjaar definitief afgesloten.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: