Definitieve ontwerpen Tweede Kamercomplex Binnenhof openbaar

Definitieve ontwerpen Tweede Kamercomplex Binnenhof openbaar

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, als opdrachtgever van de renovatie van het Binnenhof, de definitieve ontwerpen voor het Tweede Kamercomplex openbaar gemaakt.

 

Het Binnenhof vóór renovatie (beeld RVB)

Bekijk het definitieve ontwerp.

Het Presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, is op 6 juli 2022 op advies van de Bouwbegeleidingscommissie akkoord gegaan met het definitieve ontwerp en het bijbehorende financiële dekkingsvoorstel. Het Presidium en de Bouwbegeleidingscommissie hielden extra vergaderingen om vertraging in het ontwerpproces en de oplevering te voorkomen. De oplevering van het Tweede Kamercomplex na renovatie staat gepland voor eind 2026.

Tweede Kamer als gebruiker

Er werken verschillende partijen, zoals aannemers, architectenbureaus en adviesbureaus, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf aan de renovatie van het Binnenhof. Dit in nauwe samenspraak met de Tweede Kamr als gebruiker. Voor de renovatie van de Tweede Kamer zijn vijf architectenbureaus geselecteerd. Er is voor gekozen om het Kamergebouw ‘op te knippen’, omdat de verschillende gebouwdelen allemaal een eigen karakter hebben en een andere aanpak vragen. Het gaat om BiermanHenket, WDJArchitecten, Van Hoogevest Architecten, BERNS architectuur en Pi de Bruijn/de Architekten Cie. Pi de Bruijn is aangesteld als integraal adviseur.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: