Afscheid oud-bestuur Brasami

WILLEMSTAD- Bij Stichting Opvangtehuis Brasami heeft in 2022 een wijziging in de statuten
plaatsgevonden. Tot 15 juli 2022 kende de Stichting een directie, een bestuur en een Raad van
Toezicht. Deze Raad van toezicht bestond uit de volgende personen (Qualitate Qua):
De President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie als voorzitter van de Raad van
Toezicht,
De Procureur-Generaal,
De Secretaris-Generaal van het Ministerie van GMN
De Directeur van de Dr. D.R. Capriles Kliniek.
Krachtens de nieuwe Statuten, opgesteld volgens de modelstatuten van de overheid, kent de
Stichting nu alleen een Bestuur en een Raad van commissarissen. De Ministers van GMN en van
Justitie benoemen de leden van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van deze wijziging
hield de Raad van Toezicht op te bestaan. Voorafgaand aan de wijziging hebben de leden
destijds aangeven hun ontslag in te zullen dienen, hetgeen intussen ook is gebeurd.
Op 23 januari jl. hebben de oud leden van de Raad van Toezicht de gewezen bestuursleden een
afscheidslunch aangeboden onder dankzegging voor hun grote inzet en voor de vlekkeloze
overdracht naar de nieuwe situatie van de Stichting.

Foto V.l.n.r.:
Lumena Carlo, oud penningmeester bestuur
Miluska Wilson, financieel manager Brasami
Noraida Emer, oud voorzitter bestuur
Myrna Lodowika, lid bestuur
Eunice Saleh, voorzitter Raad van Toezicht tot en met 2021
Mauritsz de Kort, voorzitter Raad van Toezicht tot en met juli 2022
Ton Maan, oud lid Raad van Toezicht
Els Alves, secretariële ondersteuning Raad van Toezicht

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: