Reakshon riba ultimo desaroyonan di idealogia di genero

Asosashon di Pastornan (APK) ta lamenta e hecho ku Sekretaria di Estado van Huffelen ta
insinua ku Korsou, Aruba i Sint Maarten ta kometiendo un inhustisia den area di matrimonio
homo. Awor un mayoria chikitu den Tweede Kamer (78-72) tambe ta pone preshon riba nos
gobiernu komosifuera ta un inhustisia a komete dor di bai Kasashon.
APK ta sinti ku ta falta di respet pa nos norma i balornan i nos kultura pa pone preshon di tal
manera i tambe dor di uza bentaha finansiero ku Hulanda tin pa forsa nan (in)moralidad, ku ta
kontra naturalesa, riba nos komunidad, famianan i nos yunan. E moveshon di ‘derechinan di
homoseksualnan’ ta direktamente kontra e orden di Dios den Kreashon. Kontra di e deseño,
proposito i dignidad di e kurpa humano. Komo tal e movementu hasta por wordu mira komo
trabou di e Adversario di Dios. Papa di Roma tambe a bolbe konfirama ku e relashon
homoseksual tá un pika i matrimonio ta reserva pa hetero so.
Tambe APK ta lamenta ku Korsou ta wordu bende komo “homo friendly island” ku
konsekuensia ku un barku ku 4500 homo a bin Aruba i Korsou ku aktuashonnan publiko
perverso.
Tur esaki huntu ku e veredikto di Hof ultimo ta pone ku e pueblo di Korsou ta puntra unda e
bos di iglesia ta keda. Pa loke ta e topiko aki, e bos di iglesia ta konforme e kreashon ku tur
hende por mira i ta di akuerdo ku ne.
Konforme e veredikto di e Europeese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) di 2016,
Hof di Antias a konfirma den su veredikto di seis di Desember 2022, ku matrimonio homo
no ta un derechi humano! Konsekuentemente Korsou, Aruba i St Maarten no tin
obligashon pa asepta matrononio homo manera Van Huffelen i Tweede Kamer ta eksihi.
Remarkabel si ta ku e EHRM a dikta ku relashonnan homo mester wordu rekonose den forma
di Union Sivil. APK no ta di akuerdo ku esaki pasobra e uniko diferensia entre Matrimonio i
Union Sivil ta e kantidad di derechinan ku un pareha ta haña. Hasta Matrimonio mes ta varia
den kantidad di derechi di pais pa pais. Si no tin derechi humano, biologiko pa matrimonio
homo, (rekonose e relashon homoseksual; inkluso e akto homoseksual i otorga derechi na
esei) ta sigui ku no tin base pa haña un poko menos derechi den forma di Union Sivil
tampoko paso den tur dos kaso e akto homoseksual ta wordu rekonose pa gobiernu i ta
netamente esei tin konsekuensianan astronomikamente dañiño pa kada komunidad. Esei nos
ta mira den otro paisnan ‘progresivo’ kaba. Muchanan di ocho aña di edad ta wordu
enkurasha pa ‘deskubri’ si nan ta homoseksual of no.

KLM ke introdusi uniform “gender neutral”, Futbolista mester bisti banchi di arko iris,
mayornan mester buig na idealogia di genero of perde outoridad riba nan mes yunan.
(Canada, Oustralia, ets)
E motibu duná pa EHRM dikon mester habri Union Sivil pa homoseksual ta; pasobra
‘atitudnan sosial pa ku relashonan di e mesun sekso a kambia rapidamente’ e ultimo añanan.
(por sierto esaki no ta e kaso den Karibe. Nos ta tolera hopi pero nos no ta tolera
indoktrinashon di nos yunan pa homoseksualismo) Kemen no ta pasobra tin un derechi pa
Union Sivil homo. Ku otro palabra ounke no ta un derechi ku naturalesa of biologia ta duna
hende, tog pasobra hopi hende no tin problema ku e relashon homo (segun Korte), mester 1)
rekonose nan relashon, inkluso akto homoseksual i 2) duna nan algun derechi. Kemen aki nos
ta papia di otorga derechi basa riba FABOR, no pa via di derechi natural humano of lei, pero
pa fabor. Nota tambe ku e ora ei no por bisa ku ta diskriminashon tin si no duna homo derechi
pa Union Sivil. Pero una bes ku relashonnan homoseksual a rekeri rekonosementu legal i a
risibi algun derechi,ken ta bai korda ku ta un fabor e tabata? Hasta Tweede Kamer Leden i
Ministernan Hulandes ta kere ku ta derechi humano homoseksual ta tin pa haña derechi di
Matrimonio of drenta Union Sivil. Problema grandi ta, ku e base pa eksihi mas derechi a
wordu buta i awor niun wes no por ‘diskrimina’ mas dor di ninga homo tur sobra derechinan
ku nan lo eksihi, inkluso adopshon i drenta skolannan i kurikulum pa papia bon di e akto
homoseksual, inkluso silensia i sensura tur bos opuesto, inkluso obliga tur empleado na
trabou pa partisipa den eventonan pro homo, inkluso bisti bistuario di bandera homo den
deporte por ehempel.
Un otro motibu pakiko Hof ke legalisa e relashon homoseksual ta pa duna dignidad na e
relashon homoseksual. Pero un relashon mester ta respetabel di su mes. Manera wes di Korte
Supremo di Merka, Clarence Thomas a bisa: No ta trabou di gobiernu pa duna dignidad na un
relashon inter-humano.
APK a nota otro eror den liñea di pensa di Hof. Esta, si konforme e EHRM nos Burgerlijk
Wetboek (BW) ta kuadra ku e lei mas haltu, den e kaso aki e EVRM, esta ku matrimonio ta
ekslusivo entre un homber i un muhe so, i segun Hof nos BW no ta kuadra ku nos Areglo di
Estado ku ta un lei mas haltu ku nos BW pero mas abou ku e EVRM, e ora ei e veredikto lo
mester tabata ku nos Areglo di estado tin ku kambia, no nos BW. Pero APK ta di opinion ku
no falta nada ku nos Areglo di Estado, pero ta e interpretashon di Hof ta robes.
Awo ku Korsou i Aruba ta den e situashon aki ku Hof a duna un interpretashon Oropeo na
nos Areglo di Estado, ta keda na Parlamentu pa pone matrinomio ekslusivamente hetero den
nos Areglo di Estado, pa proteha nos yunan na skol kontra indoktrinashon homo, pa proteha
derechinan di empleado, pa proteha ekspreshon di opinion, di religion i di konsenshi.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: