Beëdiging rechters hoger beroep Enniazaak

WILLEMSTAD – Op maandag 13 maart 2023 zijn onderstaande rechters als
plaatsvervangende leden van het Hof beëdigd door mr. M.J. de Kort, president van het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bijgestaan door griffier mw. Y.N. Pietersz.
Mevrouw mr. M.M.M. Tillema, tevens senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam.
De heer mr. P.W.A. van Geloven, tevens senior raadsheer Gerechtshof ’sHertogenbosch.
De heer mr. H.L. Wattel, tevens senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Mrs. Tillema en Wattel en zijn eerder als lid verbonden geweest aan het Hof.
Deze drie rechters zijn speciaal belast met de Ennia-zaak die deze week in hoger beroep
wordt behandeld. Zij worden in deze zaak bijgestaan door een griffier uit Nederland,
de heer mr. F.L.A. Straathof. De heer Straathof is reeds op 24 oktober 2022 als griffier
beëdigd door de heer De Kort.

 

 


Foto v.l.n.r.: mw. Y.N. Pietersz, dhr. H.L. Wattel, mw. M.M.M. Tillema, dhr. P.W.A. van
Geloven, dhr De Kort

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: