Technische briefing over samenwerking met Duitse landmacht

De commissie voor Defensie houdt op 22 maart een technische briefing over de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse landmacht. U kunt de briefing vanaf 13.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Samenwerking verdiepen

Voorafgaand aan de technische briefing stuurde minister Kajsa Ollongren van Defensie een brief over internationale militaire samenwerking naar de Kamer. In de brief van 23 februari wordt ingegaan op de huidige landmacht-samenwerking met Duitsland en plannen voor verdere verdieping daarvan. Sinds 2006 werken de Duitse en Nederlandse defensiemachten samen. Het voornemen is om meerdere landmachteenheden samen te voegen. Dat houdt in dat alle drie de Nederlandse landmachtbrigades onderdeel worden van de samenwerking met Duitsland. Ondanks de nauwe samenwerking tussen de eenheden blijven de regeringen los van elkaar beslissen over de inzet van die eigen eenheden. De landen behouden het recht om los van elkaar te besluiten of ze eigen militairen inzetten en onder welke voorwaarden.

Strategische partners

Naast de samenwerking met Duitsland, heeft Nederland nog zes strategische partners voor defensiesamenwerking: België, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Ook is Nederland onderdeel van verschillende multinationale verbanden en heeft het veel bondgenoten in de NAVO en mede-lidstaten in de Europese Unie waarmee het samenwerkt. Het kabinet vindt de verdieping van dergelijke samenwerkingen belangrijk voor onder meer de Europese defensiesamenwerking, om zo gezamenlijk meer verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de veiligheid in de regio.

Sprekers briefing

De briefing wordt verzorgd door de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten Boudewijn Boots, de Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen en de directeur Internationale Aangelegenheden Lars Walrave van het ministerie van Defensie.

Wat gebeurt er in een technische briefing?

In een technische briefing geven ambtenaren van een ministerie of vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer, adviescolleges of onderzoeksinstellingen uitleg over technische aspecten van een bepaald dossier. Na deze uitleg krijgen Kamerleden de gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen zijn niet politiek gericht, maar op de feiten. Een briefing kan openbaar of besloten zijn, afhankelijk van het onderwerp.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: