Debat over afschaffen huurcontracten

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 11 mei over het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten, een initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie). U kunt het debat vanaf 14.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het initiatiefwetsvoorstel regelt dat tijdelijke contracten voor zelfstandige woonruimte alleen nog in specifieke gevallen zijn toegestaan. Nu kan dat nog tot maximaal twee jaar. De initiatiefnemers willen af van deze ‘wegwerpcontracten’. Huurders moeten iedere twee jaar verhuizen en hebben daardoor te maken met stress, onzekerheid en hoge verhuiskosten, aldus de indieners. Volgens hen signaleren gemeenten dat de leefbaarheid van wijken onder druk komt te staan door het grote aantal bewonerswisselingen.

Derde termijn

Eerder sprak de Kamer over dit onderwerp op 23 maart en 11 april. Op 13 april hebben twee fracties, CDA en VVD, een wijzigingsvoorstel ingediend. Zij vinden dat het initiatiefwetsvoorstel de tijdelijke verhuur teveel beperkt. De Kamer debatteert op 11 mei in derde termijn over dit onderwerp.

Rol van minister

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt naar de Kamer voor het debat. Omdat het een initiatiefwetsvoorstel betreft, is het niet aan de minister om het te verdedigen maar aan de indieners zelf, de Kamerleden. De minister treedt op als adviseur van de Kamer.

Live volgen

Het debat is vanaf 14.00 uur te volgen via de livestream van de Tweede Kamer en de app Debat Direct.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: