KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Tweede Dag van de Publieke Dienstverlening

Tweede Dag van de Publieke Dienstverlening

De tweede Dag van de Publieke Dienstverlening vindt plaats op donderdag 22 juni 2023. Het thema dit jaar is ‘Samen werken aan vereenvoudiging’. De centrale vraag daarbij is hoe het staat met de uitvoering en dienstverlening binnen Nederland. Het programma is deels te volgen via de livestream van de Tweede Kamer.

Drie mensen op hoge krukken naast elkaar in de Statenpassage, aan beide kanten anderen met microfoons die hen vragen stellen. Op de voorgrond publiek, van achter gezien.
Beeld van de eerste Dag van de Publieke Dienstverlening, op 23 juni 2022 in de Statenpassage van de Tweede Kamer.

Het doel van de dag is dat burger, beleid, uitvoering en politiek elkaar ontmoeten. Daarom doen Kamerleden, uitvoerders, beleidsambtenaren en burgers/ondernemers gezamenlijk mee aan een aantal activiteiten.

Opening door Kamervoorzitter

Kamervoorzitter Vera Bergkamp opent de dag in de Statenpassage om 9.30 uur. Tussen 10 en 11 vinden er twee rondetafelgesprekken tegelijk plaats:

  • De invloed van veranderende wet- en regelgeving op de ict-infrastructuur met uitvoeringsinstanties DUO en de Belastingdienst en daarnaast de ministeries van OCW en Financiën.
  • Hoe intensief moet toezicht zijn? Gesprek over toezichtsintensiteit met uitvoeringsinstantie NVWA (over voedselveiligheid) en de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (over jeugd) en daarnaast de ministeries van LNV en VWS.

Aansluitend zijn er enkele besloten gesprekken met burgers en belangenorganisaties, waarop wordt voortgebouwd op de uitkomsten van de rondetafelgesprekken.

Volg live

Bezoek aan uitvoeringsorganisaties

In de ochtend kunnen Kamerleden ook programma’s bij uitvoeringsorganisaties volgen, zoals het Nationaal Archief, het CBR, de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, Dienst Toeslagen, COA (en IND), UWV, CAK, RVO, CIZ, Gemeente Den Haag, Programma Werk aan Uitvoering, SVB en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het middag programma speelt zich af in New Babylon.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: