KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

Minister Javier Silvania NA EEN LANGE PERIODE VAN ECONOMISCHE KRIMP LAAT CURAÇAO EEN STERKE GROEI ZIEN VOLGENS IMF

Minister Javier Silvania

NA EEN LANGE PERIODE VAN ECONOMISCHE KRIMP LAAT CURAÇAO EEN STERKE GROEI ZIEN VOLGENS IMF
Op 24 mei sloot het IMF zijn missie op Curaçao af met de “Slotverklaring”.Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan na een lange periode van economische krimp worden gesteld dat de economie van Curaçao zich herstelt dankzij een sterke groei in de toeristische sector en ook van aanzienlijke investeringen in de particuliere sector. Volgens het IMF vergt het realiseren van de economische potentie van Curaçao een sterke ontwikkelingsstrategie met brede steun van alle betrokken partijen. Het recente besluit om een lange termijn schuldenbeleid vast te stellen met een beleggingsstrategie, is een stap in de goede richting om een fiscaal kader voor de middellange termijn te ontwikkelen. Vervolgens geeft IMF aan dat voortdurende inspanningen met de financiële sector tezamen met structurele hervormingen, van vitaal belang zijn om de financiële stabiliteit en de externe positie van de monetaire unie van Curaçao en Sint-Maarten te versterken.
In 2021 is de economie van Curaçao met 4,2% gegroeid en IMF schat dat de groei in 2022 6,5% was. Ze projecteren dat de groei in 2023 en 2024 zal aanhouden met een gematigd percentage van 3%. De inflatie zal naar verwachting afnemen van 3,7% in 2023 tot gemiddeld 2,0% op middellange termijn.
Als het gaat om het beheer van de overheidsfinanciën, zegt het IMF dat er de afgelopen twee jaar veel vooruitgang is geboekt. Het begrotingssaldo wijst op een overschot van 0,4% van ons Bruto Binnenlands Product (bbp) voor het jaar 2022, wat neerkomt op een vermindering van het tekort van 1,6% van het bbp in 2019. Dit dankzij meer opbrengst, als resultaat van verbetering van de administratie van de belastingdienst en van inning van achterstallige belastingen.
In de toekomst zal het beleid gericht moeten zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de uitgaven door de nadruk te leggen op investeringen die de economische groei bevorderen. De inspanningen ter verbetering van de administratie van de belastingdienst moeten worden voortgezet, gevolgd door een hervorming van het belastingbeleid.
Het IMF zegt verder dat modernisering van het overheidsapparaat de efficiëntie en kwaliteit van de openbare dienstverlening zal verbeteren. Een alomvattende hervorming van de gezondheidssector is ook noodzakelijk om de continuïteit van de gezondheidsdiensten te waarborgen, de financiële levensvatbaarheid ervan te herstellen en de financiële risico’s te beperken.
Ook meent het IMF dat er behoefte is aan een alomvattende sociale strategie. Dit is nodig om de meest kwetsbare mensen in onze samenleving te helpen, die getroffen zijn door verschillende recente gebeurtenissen.
Gezien de verschillende gebeurtenissen die onze economie de afgelopen tijd negatief hebben beïnvloed, zal Curaçao profiteren door een nationale ontwikkelingsstrategie te ontwikkelen. Dit moet een langetermijnvisie zijn voor onze economie. Een goed investeringsklimaat is essentieel om de groei te vergroten. Het integreren van aanpassingen aan klimaatverandering is ook belangrijk voor duurzame groei.
De instellingen die belast zijn met de bestrijding van het witwassen van geld en financiering van terrorisme hebben continu versterking nodig volgens de normen van de Financial Action Task Force.
Additionele middelen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek zullen de besluitvorming verbeteren.
Voor wat betreft de monetaire situatie, was het tekort op de lopende rekening van ons betalingsbalans nog altijd hoog gedurende 2022 maar de verwachting is dat dit zal afnemen op middellange termijn.

 

 

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: