Vonnis spoed-kortgeding Vereiste terzake ingezetenschap wel beperking kiesrecht, maar in wet geregeld en niet disproportioneel of onredelijk

Vonnis spoed-kortgeding
Vereiste terzake ingezetenschap wel beperking kiesrecht, maar in wet geregeld en niet disproportioneel of onredelijk

Willemstad – Het Gerecht heeft vrijdag 10 maart 2017 in een spoed-kortgeding geoordeeld dat de vereisten terzake het ingezetenschap weliswaar een beperking van het kiesrecht betekenen, maar dat die beperking wettelijk geregeld is en bovendien, mede met het oog op een ordentelijk verkiezingsproces, niet disproportioneel of onredelijk is.

Aanleiding van het spoed-geding was de kandidaatstelling van vandaag van twee personen voor de aanstaande Statenverkiezingen. De wet, het Kiesreglement Curacao, stelt als eis voor deelname aan de verkiezingen dat de kiesgerechtigde dertig dagen voor de dag van de kandidaatstelling ingezetene is van Curacao. In dit kort geding stelde de eisers, die niet aan dat vereiste konden voldoen (maar inmiddels wel in Curacao ingeschreven staan), dat dit vereiste een ontoelaatbare beperking van hun kiesrecht – zowel het actief als het passief kiesrecht – inhield.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: