Interparlementair Koninkrijkoverleg

 

Donderdag 20 juni 2019

 

Interparlementair Koninkrijkoverleg

 

Van dinsdag 25 juni tot en met vrijdag 28 juni 2019 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijkoverleg (IPKO) plaats. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba en Curaçao onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, de heer Paternotte (D66), over belangrijke thema’s die de landen van het Koninkrijk aangaan. De centrale thema’s voor dit IPKO zijn de gevolgen van de situatie in Venezuela, de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk. De delegatie van Sint Maarten moet deze keer noodgedwongen verstek laten gaan vanwege de begrotingsbehandeling die week in eigen land.

 

Agenda

 

Het overleg begint op dinsdag 25 juni met een openingsbijeenkomst in de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer. Daarna brengen de delegaties een bezoek aan paleis Noordeinde, voor een ontvangst door Z.M. de Koning.

In de middag zijn er presentaties van de recente ontwikkelingen per land.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties en delegatieleider, zal ingaan op de ontwikkelingen in Nederland. Dinsdag wordt  verder van gedachten gewisseld over de politieke en maatschappelijke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

 

Woensdag 26 juni staat onder andere in het teken van de Sustainable Development Goals. Dit zijn doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, voor toekomstige  duurzame ontwikkeling wereldwijd.

 

Donderdag 27 juni vinden er twee werkbezoeken plaats. De delegaties bezoeken Rotterdam/The Hague airport en een  leggen een werkbezoek af in het kader van de Rotterdamse wijkaanpak.

 

Het interparlementair overleg eindigt op vrijdag 28 juni met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de drie delegaties.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: