Heden heeft de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de Procureur Generaal benaderd met het verzoek om op kort termijn een feitenonderzoek in te stellen inzake de budgetoverschrijding en extra financiering ad naf. 200 miljoen, benodigd voor de afbouw, transitie en overige kosten van het HNO/Curaçao Medical Center.

Geplaatst op 6 augustus 2019 door Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur
WILLEMSTAD – Heden heeft de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, de
Procureur Generaal benaderd met het verzoek om op kort termijn een
feitenonderzoek in te stellen inzake de budgetoverschrijding en extra financiering ad
naf. 200 miljoen, benodigd voor de afbouw, transitie en overige kosten van het
HNO/Curaçao Medical Center. Aanleiding hiertoe is de wijze waarop de afgelopen
twee weken op consistente wijze door een aantal personen in de media getracht wordt
de integriteit van verschillende leden van de Raad van Ministers, in het bijzonder van
de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, te beschadigen. Dagelijks wordt door
middel van laster en smaad getracht een beeld te creëren alsof zij zich schuldig hebben
gemaakt aan het (willen) bestelen van en het zich (willen) verrijken. Deze
beschuldigingen missen iedere feitelijke grondslag. Voor zover deze openlijke
beschuldigingen gedaan worden door Statenleden, die aangekondigd hebben dan wel
aangifte hebben gedaan van misdrijven bij de politie of het Openbaar Ministerie, is de
minister van oordeel dat er tevens sprake van lasterlijke aangifte.
De Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur wijst er ter volledigheid op dat de
Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), op verzoek van de Staten naar aanleiding van
een eerder door haar gedaan verzoek daartoe, alsook de Stichting
Overheidsaccountants Bureau (SOAB) ook op haar verzoek, reeds onderzoek
verrichten in dit dossier. Beide organisaties beschikken dan ook over informatie met
betrekking tot de aangelegenheden waarover lasterlijke beschuldigingen worden
gedaan.
Tevens steunt de minister zoals zij publiekelijk meer malen en ook in de Staten van
Curaçao uitdrukkelijk heeft gesteld, een parlementaire terzake van het gehele project,
te beginnen bij Fundashon Hospitaal Nobo (FHN – 2009/2010), Nos Hospital Nobo
(NHN- 2010 -2013) en Hospital Nobo Otrobanda (HNO – 2013 tot en met algehele
afronding van het project).

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: