NA MEMORIA DI RUDY DOVALE Un leyenda a bai laga nos, su herensia ta sigui biba.

NA MEMORIA DI RUDY DOVALE

 

Un leyenda a bai laga nos, su herensia ta sigui biba.

Rudy Dovale – Rotary Club of Curaçao Miembro Honorario i Rotary Paul Harris Fellow

 

WILLEMSTAD – Rudy Dovale a djòin e ‘Rotary Club of Curaçao’ na aña 1966 i el a keda miembro di e asosiashon pa mas ku sinkuenta aña. Rudy tabata e miembro di mas bieu i mas honorabel i el a keda aktivo te resien. Rudy tabata masha popular den su klup i e tabata presidente di ‘Rotary Club of Curaçao’ di 1975 pa 1976. Manera el a bisa nos algun siman pasá: “Rotary ta un gran parti di mi bida”. El a fayesé algun siman promé ku e lo a kumpli 98 aña. Rudy tambe a risibí e distinkshon “Paul Harris Fellow” di Rotary Club, un distinkshon ku ta ser otorgá na personanan ku meresé e título honorario aki pa medio di nan méritonan spesial. Semper e tabata envolví, entusiasmá i e tabata sa kon pa entretené hende, pero tambe Rudy por tabata krítiko. Nos lo rekord’é komo un Rotario dediká. Klup ta di luto pa su morto pero na mesun momento nos ta gradesido pa e largu i bunita bida di Sr. Dovale.

Rudy Dovale, na Rotary Club of Curaçao reunion riba djaweps rondona pa famia Dovale i miembro honorario Papy Jesurun.

 

Rudy komo héroe di guera

Rudy a nase na aña 1921 den Brooklyn, New York, di mayornan Kurasoleño. E tabatin solamente binti aña ora Merka a bira un miembro di e Aliadonan den e Segundo Guera Mundial. El a bira sòldat den ehérsito di Merka i el a subi den rango te bira sargento di kabayeria. El a asta krusa oséano di Reino Uní na aña 1944 i a forma parti di e ehérsito di general Patton, kual a drenta atake den e último bataya den e liña di Siegfried na Alemania na aña 1945. Ku e bataya aki nan a segurá e viktoria di e Aliadonan. Rudy a sufri bastante herida durante e bataya i a pasa un par di siman den hospital na Fransia. Diessinku aña pasá Rudy a sufri doló na su bèl di pia i dòkternan a bin deskubrí i saka no ménos ku tres bala ku a deteroriá den e parti ei di su kurpa. Rudy a risibí diferente medaya i premionan militar pa su aktividatnan durante guera. Nos ta sinti nos mes honrá ku nos por a konosé e héroe di guera aki.

 

Bèk na Kòrsou

Na aña 1948 Rudy a disidí di bolbe bèk na e isla di su mayornan, kaminda el a pasa sobrá di su bida. Komo direktor di e empresa di publisidat Dovale Agencies, Rudy tabata indiskutiblemente na e tòp di e sektor publisitario di Kòrsou durante mas ku 40 aña den e dékadanan di 1960, 1970 i 1980. E tabata un pionero den turismo, e tabatin un agensia di publisidat éksitoso durante hopi aña i finalmente e tabata propietario di un empresa di boto ku a aktua komo distribuidor ofisial di Boston Whaler. Rudy ta un leyenda i hopi respetá den su klup i den e henter e komunidat di Kòrsou.

 

Kòrsou berdaderamente a kapturá e kurason di Rudy. Den su propio palabranan: “Mi tin mas ku sinkuenta aña den Karibe i mi a bishitá kasi tur isla. Den ningun sentido mi no a eksperensiá ni un isla mihó ku Kòrsou. Tur tin nan kos, pero Kòrsou tin un karisma i un forma di bida sin igual. E ta realmente un lugá bunita pa biba.”

 

“Rotary Club of Curaçao” ta simpatisá ku su esposa stimá Jacqueline, su tres yunan muhé, Laurie, Christie, Donna, i henter e famia Dovale den e temporada difísil aki i nos ta ekspresá na nan nos kondolensia di mas profundo. E leyenda, Rudy Dovale, ta biba den kada un di nos ku ta sigui apresiá e bunita rekuerdonan di dje.

 

Sosegá na pas, Rudy. Nos lo sinti bo falta!

 

Mira aki un video di Rudy Dovale realisá pa e difuntu periodista Alex Alberto: https://tinyurl.com/rudydovale òf skèn e kódigo di QR ku e kámara di bo smartphone:

Rudy kortando bolo den kuadro di Rotary Club of Curacao su 82 aña di eksistensia, mart 2019


 

IN MEMORIAM VAN RUDY DOVALE

 

Een legende is heen, zijn erfenis leeft verder.

Rudy Dovale – Rotary Club of Curaçao Erelid en Rotary Paul Harris Fellow

 

WILLEMSTAD – Rudy Dovale tradt in 1966 toe tot de “Rotary Club of Curaçao” en was ruim vijftig jaar lid. Rudy was de oudste en tevens erelid waar hij tot voor kort nog actief was. Rudy was erg geliefd binnen zijn club en diende in het verenigingsjaar 1975/1976 als president van de club. Zoals hij ons enkele weken geleden nog vertelde: “Rotary is een groot deel van mijn leven”. Hij stierf een paar weken voor zijn 98ste verjaardag. Rudy genoot de Rotary onderscheiding “Paul Harris Fellow”. Een onderscheiding die wordt toegekend aan iemand die vanwege bijzondere verdiensten beloond wordt met deze eretitel. Hij is altijd betrokken geweest, enthousiast en erg vermakelijk, maar Rudy kon ook kritisch zijn. We zullen hem herinneren als een zeer toegewijde Rotarian. De club rouwt om zijn dood maar is tegelijkertijd heel dankbaar voor het mooie en lange leven van de heer Dovale. 

Rudy Dovale, bij de donderdagmiddag lunch in zijn geliefde Rotary Club of Curaçao omringd door familie Dovale en erelid Papy Jesurun.

 

Rudy als oorlogsheld

Rudy werd in 1921 geboren in Brooklyn, New York, van Curaçaose ouders. Hij was pas twintig jaar oud toen de Verenigde Staten bondgenoot van de geallieerden werd in de Tweede Wereldoorlog. Hij trad toe tot het Amerikaanse leger en groeide in rang tot cavalerie sergeant. Hij stak in 1944 de oceaan over naar het Verenigd Koninkrijk en maakte deel uit van het leger van generaal Patton, dat in 1945 de laatste slag op de Siegfried-linie in Duitsland sloeg en daarmee de overwinning voor de geallieerden verzekerde. Rudy werd verschillende keren neergeschoten en bracht enkele weken in het ziekenhuis in Frankrijk door. Ongeveer vijftien jaar geleden kreeg Rudy pijn aan zijn dij waarna maar liefst drie behoorlijk vergane kogels werden ontdekt en verwijderd. Voor zijn activiteiten ontving Rudy meerdere militaire medailles en onderscheidingen. Wij vinden het bijzonder dat wij deze oorlogsheld in ons midden mochten hebben.

 

Terug naar zijn roots op Curaçao

In 1948 besloot Rudy terug te gaan naar zijn roots op Curaçao waar hij de rest van zijn leven doorbracht. Als hoofd van reclamebedrijf Dovale Agencies stond Rudy meer dan 40 jaar in de jaren 60, 70 en 80 aan de onbetwiste top van de advertentie sector op het eiland. Hij was een pionier in het toerisme, had vele jaren een succesvol reclamebureau en tot slot ook nog een bootbedrijf dat fungeerde als officiële distributeur van Boston Whaler. Rudy is een legende en zeer gerespecteerd binnen zijn club en de Curaçaosche maatschappij. 

 

Curaçao heeft waarlijk Rudy’s hart veroverd. In zijn eigen woorden: “Ik ben meer dan vijftig jaar in het Caribisch gebied geweest en ik heb vrijwel elk eiland bezocht. Punt voor punt, dollar voor dollar, kun je geen beter eiland dan Curaçao vinden. Ze hebben allemaal hun dingen, maar Curaçao heeft een charisma en een manier van leven die onverslaanbaar is. Het is echt een prachtige plek om te wonen.”

 

De ‘Rotary Club of Curaçao’ leeft in deze moeilijke tijd mee met zijn geliefde vrouw Jacqueline, zijn drie dochters, Laurie, Christie en Donna en de gehele familie Dovale en wil haar diepste medeleven betuigen. De legende, Rudy Dovale, leeft verder in ieder één van ons, die de mooie herinneringen aan Rudy zullen blijven koesteren.

 

Rust zacht Rudy. Wij zullen jou missen!

 

Bekijk hier een video-impressie van Rudy Dovale gemaakt door wijlen journalist Alex Alberto: https://tinyurl.com/rudydovale of scan de QR code met de camera van uw smartphone:

Rudy snijdt taart aan in het kader van 82-jarig bestaan Rotary Club of Curacao, maart 2019


 

IN MEMORIAM OF RUDY DOVALE

 

A legend is gone, his legacy continues.

Rudy Dovale – Rotary Club of Curaçao Honorary Member and Rotary Paul Harris Fellow

 

WILLEMSTAD – Rudy Dovale joined the Rotary Club of Curaçao in 1966 and was a member for more than fifty years. Rudy was the oldest and honorary member and until recently active. Rudy was very popular within his club and served as president of the club from 1975 to 1976. As he told us a few weeks ago: “Rotary is a big part of my life”. He died a few weeks before his 98th birthday. Rudy received the Rotary award “Paul Harris Fellow”. An award that is awarded to someone who is rewarded with this honorary title for special merits. He has always been involved, enthusiastic and very entertaining, but Rudy could also be critical. We will remember him as a very dedicated Rotarian. The club mourns his death but at the same time is very grateful for the beautiful and long life of Mr Dovale.

Rudy Dovale, lunch on Thursday afternoon in his beloved Rotary Club of Curaçao surrounded by family Dovale and honorary member Papy Jesurun.

 

Rudy as a war hero

Rudy was born in 1921 in Brooklyn, New York, to Curaçao’s parents. He was only twenty years old when the United States became an ally of the Allies in World War II. He joined the US Army and grew in rank to cavalry sergeant. He crossed the ocean to the United Kingdom in 1944 and was part of General Patton’s army, which struck the last battle on the Siegfried line in Germany in 1945, thereby securing victory for the Allies. Rudy was shot several times and spent several weeks in the hospital in France. About fifteen years ago Rudy suffered a pain in his thigh, after which no fewer than three quite decayed bullets were discovered and removed. Rudy received several military medals and awards for his activities. We think it is special that we were allowed to have this war hero in our midst.

 

Back to his roots in Curaçao

In 1948 Rudy decided to return to his roots in Curaçao where he spent the rest of his life. As head of advertising company Dovale Agencies, Rudy was at the undisputed top of the advertising sector on the island for more than 40 years in the 60s, 70s and 80s. He was a pioneer in tourism, had a successful advertising agency for many years and finally owned a boat company that acted as an official distributor of Boston Whaler. Rudy is a legend and highly respected within his club and the Curaçao society.

 

Curaçao has truly captured Rudy’s heart. In his own words: “I have been in the Caribbean for more than fifty years and I have visited almost every island. Point by point, dollar by dollar, you can’t find a better island than Curaçao. They all have their things, but Curaçao has a charisma and a way of life that is unbeatable. It is really a beautiful place to live. ”

 

The “Rotary Club of Curaçao” sympathizes in this difficult time with his beloved wife Jacqueline, his three daughters, Laurie, Christie and Donna and the entire Dovale family and wants to express her deepest condolences. The legend, Rudy Dovale, lives on in every one of us, who will continue to cherish the beautiful memories of Rudy.

 

Rest in peace Rudy. We will miss you!

 

View a video impression of Rudy Dovale made by the late journalist Alex Alberto: https://tinyurl.com/rudydovale or scan the QR code with the camera of your smartphone:

 

Rudy is cutting the cake for the 82nd anniversary of the Rotary Club of Curacao, March 2019

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact usConnecting...
created by TelegramWordpress.com
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: