Rapport over Caribische delen Koninkrijk

Rapport over Caribische delen Koninkrijk

14 mei 2020

De Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft vandaag het rapport ‘Kleine eilanden, Grote uitdagingen’ digitaal in ontvangst genomen. Dit rapport gaat over de economische kansen en oplossingen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en van de eilanden behorend tot Caribisch Nederland.

‘Kleine eilanden, Grote uitdagingen’ is gemaakt door het Economisch Bureau Amsterdam. De Kamercommissie had hierom verzocht. De commissie wilde graag een verkenning van de kansen en oplossingen voor de eilanden, in vergelijking met andere kleine eilandstaten in het Caribisch gebied.
Het rapport bouwt voort op ‘Kerncijfers voor het Koninkrijk’, dat de commissie in 2019 heeft laten opstellen. In een bijlage bij het rapport worden de gevolgen van de coronacrisis in beeld gebracht.

Stille crisis

Uit ‘Kleine eilanden, Grote uitdagingen’ blijkt dat er zich op de eilanden in het afgelopen decennium een stille crisis met nagenoeg geen welvaartsgroei heeft voltrokken. Oorzaken hiervan zijn onder meer natuurrampen en economische tegenspoed, een laag concurrentievermogen en hoge overheidsschulden. De coronacrisis komt hier bovenop. Uitvoering van een breed hervormingsprogramma, gericht op arbeidsmarkt, ondernemersklimaat, kapitaalmarkt, (kosten van de) publieke sector, zorg en sociale zekerheid, kan de landen economisch weerbaarder en veerkrachtiger maken.

Wetgevingsoverleg

Het rapport wordt betrokken bij het wetgevingsoverleg van de Kamercommissie op 19 mei 2020, dat gewijd is aan de steunverlening vanuit Nederland aan de Caribische delen van het Koninkrijk.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: