Kamer debatteert over dierenwelzijn

Kamer debatteert over dierenwelzijn

29 september 2020

Dierenwelzijn is onderwerp van debat voor de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het gaat daarbij om dieren buiten de veehouderij, zoals huisdieren en wilde dieren. Dit overleg, dat vandaag vanaf 16.30 uur plaatsvindt, is live te volgen via deze website en Debat Direct.

Geschikt als huisdier?

De Kamerleden gaan met LNV-minister Carola Schouten in gesprek over verschillende onderwerpen. Op de agenda staat onder meer de systematiek die gebruikt wordt om te bepalen of bepaalde diersoorten geschikt zijn als huisdieren en de vergoedingen aan wildopvangcentra. Er is ook aandacht voor de bestrijding van illegale hondenhandel, overlast door zwerfkatten en het welzijn van de dieren in het Dolfinarium.

Algemeen overleg

Een algemeen overleg (AO) is een reguliere, veel voorkomende vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris.  De Kamerleden stellen vragen aan de bewindspersoon over een specifiek onderdeel van zijn of haar beleidsterrein. De formele afronding inclusief het indienen van moties gebeurt in de plenaire vergadering. Dat zijn vaak heel korte debatten die als een VAO (Verslag Algemeen Overleg) op de agenda staan.

Volg het algemeen overleg live

Volg het overleg via de livestream op deze website of de app Debat Direct. Bekijk ook de bijbehorende stukken.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: