Commissies bepalen controversiële onderwerpen

Commissies bepalen controversiële onderwerpen

20 januari 2021

De vaste Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) houden op dinsdag 26 januari een extra procedurevergadering. Daarin bepalen de Kamerleden welke voorstellen zij nog wel, en welke ze niet willen behandelen nu het kabinet demissionair is.
De commissie Justitie en Veiligheid tijdens een overleg begin januari 2021.

De commissies nemen ieder hun eigen lijst van wetsvoorstellen plus notities en brieven van de regering door die de Kamer op dit moment in behandeling heeft. Omdat het kabinet nu demissionair is, wil de Kamer geen belangrijke of politiek gevoelige besluiten nemen. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, bijvoorbeeld om de coronacrisis te kunnen bestrijden en om over de gevolgen van de fraudeaanpak rond de kinderopvangtoeslag te kunnen debatteren.

Controversieel of niet?

De onderwerpen op de lijst die de Kamer controversieel verklaart, worden pas weer opgepakt op het moment dat er een nieuw kabinet is. De zaken die de commissies niet als controversieel aanmerken, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van de commissies om te besluiten over de verdere behandeling.

Andere commissies

De commissies voor Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie, Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat hebben de lijst al doorgenomen. Andere commissies hebben deze week een extra overleg. Wanneer alle commissies hebben bepaald welke zaken volgens hen controversieel zijn, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair wordt behandeld.

Meer informatie

Lees hier meer over het proces van controversieel verklaren en het overzicht van de procedurevergaderingen van de commissies.

Live volgen

Hier vindt u de aankondigingen van de commissievergaderingen van vandaag en de lijsten met onderwerpen:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: