Reactie LB Constructie op persbericht Ritz Apartments

Reactie LB Constructie op persbericht Ritz Apartments

 

Er is absoluut geen sprake van een beslaglegging door de Ontvanger (of een andere partij). Robben, de directeur van Ritz Residence Exploitatie B.V.,  bedient zich van onjuiste informatie en verspreidt onwaarheden in verschillende media. Ook het standpunt dat Ritz een claim heeft op LB Constructie B.V. is pertinent onjuist.  Allemaal verzonnen door de directeur van Ritz, die bekend staat om het verspreiden van onzinnige verhalen. Als Ritz het niet eens is met het retentierecht: waarom beginnen ze dan geen procedure om het retentierecht op te heffen? Waarom worden onze rekeningen niet voldaan? En als Ritz echt een vordering heeft van het verzonnen bedrag: waarom vorderen ze dat niet in een procedure?

De feiten spreken: LB Constructie heeft een opeisbare vordering op Ritz; dat wordt door Ritz ook erkend in hun eigen bericht. Om die reden heeft LB Constructie het retentierecht ingeroepen. Ritz zou zich moeten bezighouden met het betalen van de openstaande rekeningen in plaats van dit soort stemmingmakerij, het oproepen van partijen en het vermelden van e-mailadres.

LB Constructie kiest ervoor om deze strijd op de juiste manier te laten beslechten via onafhankelijke en onpartijdige rechtsprekende instanties en niet in de media.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: