Gesprek over maaltijd- en flitsbezorging

20 juni 2022

Kamerleden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreken op dinsdag 21 juni over maaltijd- en flitsbezorging. Hierover verscheen een rapport van de Nederlandse Arbeidsinspectie waarin overtredingen aan het licht komen. Het gesprek is vanaf 16.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.
Maaltijdbezorgers op straat

Rapport

De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzocht de maaltijd- en flitsbezorgingsdiensten in Nederland en schreef hieroverΒ een rapportage. Het onderzoek heeft betrekking op de jaren 2020, 2021 en 2022 (tot en met februari). De inspectie constateert veel overtredingen van bedrijven.

β€œMaaltijd- en flitsbezorging kennen veel overeenkomsten: werken onder tijdsdruk, tijdens dezelfde piektijden op de dag, veelal door jongeren en jongvolwassenen, in het verkeer met soortgelijke vervoermiddelen (tweewielers), met een rugtas of bakken voor de bestellingen, werken op basis van een arbeidsovereenkomst (soms via een uitzendbureau) of via platforms als (schijn)zelfstandige. Door de combinatie van deze factoren is sprake van kwetsbare bezorgers met soortgelijke werkzaamheden en soortgelijke arbeidsrisico’s,” zo valt te lezen in het rapport.

Overtredingen

De overtredingen gaan zowel over arbeidsvoorwaarden als arbeidsomstandigheden. Sommige platforms vermijden werkgeversverantwoordelijkheid door (schijn)zelfstandigheid, aldus het rapport. Bedrijven ontwijken zo de verplichtingen uit de arbeidswetten en de verplichte afdracht van sociale premies en belastingen. Bovendien hebben werkende maaltijd- en flitsbezorgers dan geen recht op doorbetaling van loon bij ziekte en zijn zij niet verzekerd bij onder andere arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

De Arbeidsinspectie stelt in het rapport dat bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen als werkgever voor zowel arbeidsvoorwaarden als arbeidsveiligheid en -gezondheid. De Kamerleden gaan hierover in gesprek.

 

insurance,Β gas, electricity, loans, mortgage, attorney, lawyer, donate, conference

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: