Aanbieding Klimaatnota

Aanbieding Klimaatnota

De minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten biedt op dinsdag 1 november de Klimaatnota aan de Tweede Kamer aan. U kunt de aanbieding vanaf 16.20 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Verantwoording klimaatbeleid

In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde klimaatbeleid. Bovendien kan het kabinet  aanvullende maatregelen aankondigen om de gestelde klimaatdoelen te bereiken. Het kabinet heeft als belangrijkste klimaatdoel dat Nederland in 2030 55 procent minder schadelijke stoffen uitstoot ten opzichte van 1990.

Prinsjesdag

Dit jaar wordt voor het eerst een Klimaatnota aangeboden aan de Tweede Kamer. Het concept verscheen op Prinsjesdag. Minister Jetten lichtte de nota toe in een Kamerbrief. Het kabinet streeft ernaar om voortaan de definitieve Klimaatnota al op Prinsjesdag aan te bieden aan de Tweede Kamer.

Compensatie uitstoot kolencentrales

Nu de Nederlandse kolencentrales geen productiebeperking meer hebben, zodat er op korte termijn leveringszekerheid van gas is, wordt er meer CO2 uitgestoten. Het kabinet wil die extra uitstoot compenseren met maatregelen, zodat de klimaatdoelen ondanks de gascrisis toch gehaald kunnen worden. Bijvoorbeeld door een versnelde verduurzaming van zakelijke auto’s; alle nieuwe zakelijke auto’s zullen mogelijk al in 2025 emissievrij moeten zijn. Ook wordt er gekeken of er in de bouw minder gebruik kan worden gemaakt van bouwmaterialen met een hoge CO2-uitstoot.

Onafhankelijke raad

Naast de jaarlijkse Klimaatnota bestaat er het vijfjaarlijkse klimaatplan, waarin in grote lijnen het klimaatbeleid voor de daaropvolgende jaren is opgenomen. In 2019 zag het eerste plan het licht. Voor het tweede klimaatplan in 2024   wordt er advies gevraagd aan een onafhankelijke, wetenschappelijke klimaatraad. Deze raad wordt op dit moment opgericht.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: