Debat over rechtspositie jongeren in gesloten instellingen

De Tweede Kamer debatteert op 7 februari over een wijziging van de Jeugdwet die de rechtspositie van jeugdigen die worden opgenomen in een gesloten instellingen moet versterken. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 16.35 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Gesloten jeugdhulp

De Kamerleden gaan in debat over een wetsvoorstel dat het hoofdstuk in de Jeugdwet wijzigt dat betrekking heeft op de gesloten jeugdhulp. Het doel is de rechtspositie van kinderen en jongeren in gesloten instellingen te verbeteren. De wijziging richt zich er met name op om vrijheidsbeperking zoveel mogelijk te voorkomen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat een vrijheidsbeperkende maatregel een ‘nee, tenzij’-principe kent. Een dergelijke maatregel wordt dus niet opgelegd, tenzij er voor de jeugdige op dat moment geen andere optie is.

Grondrechten waarborgen

Ook bevat het voorstel enkele wijzigingen met betrekking tot de voorwaarden voor de toepassing van die vrijheidsbeperkende maatregelen. Het voorstel regelt niet alleen de toepassing, maar stelt ook grenzen aan de maatregelen om de grondrechten van de kinderen en jongeren te waarborgen.

Ernstige problemen

Jeugdigen met ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen kunnen worden opgenomen in een gesloten instelling als een rechter daar een machtiging voor geeft. De rechter moet toetsen of er geen lichtere vormen van hulp mogelijk zijn. Opname in een gesloten instelling is een heel zware maatregel die niet zomaar opgelegd mag worden.

Justitiële jeugdinrichting

Soms worden kinderen of jongeren met ernstige problemen in een justitiële jeugdinrichting geplaatst. In de regel zitten hier jeugdigen vast omdat ze een straf of jeugd-tbs opgelegd hebben gekregen. Wanneer jeugdigen met problemen hier worden geplaatst, komen ze in een omgeving terecht die is ingericht voor kinderen en jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd. Vanuit de samenleving en belangenbehartigers klinkt kritiek op het feit dat deze groepen hier samenkomen en op dezelfde manier worden behandeld.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: