KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

GOBIERNU

De SVB en de Apothekersvereiging gaan nieuwe afspraken maken

De SVB en de Apothekersvereiging gaan nieuwe afspraken maken
Op 1 mei jongstleden heeft de minister van GMN overleg gevoerd met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Vereniging van Apothekerseigenaren (VAE).
In het kader van de hervormingen en de bezuinigingen in de gezondheidszorg wil de SVB het BVZ-receptuurpakket versmallen en minder kostbaar maken. De VAE zet zich daarentegen in om de BVZ-receptregelvergoeding die sinds 2005 door de SVB wordt gehanteerd te verhogen. Binnen dit spanningsveld proberen partijen tot nieuwe gezamenlijke afspraken te komen.
Tijdens de bespreking zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:
1. De SVB stuurt uiterlijk 15 juli 2023 een concept zorgovereenkomst naar de apothekersvereniging en een kopie aan het ministerie van GMN.
2. De apothekersvereniging zal uiterlijk 1 juli 2023 de concept berekeningen voor een normapotheek aanbieden aan de SVB en een kopie aan het ministerie van GMN.
3. Het concept zorgcontract en de concept berekeningen worden onderling besproken en verder uitgewerkt.
4. Op 31 augustus worden de resultaten van de gesprekken en onderhandelingen gepresenteerd aan de minister van GMN.
Met zijn inzet probeert de minister de partijen aan tafel te krijgen en een gebalanceerde oplossing te creëren, dat bijdraagt aan de hervorming en verbetering van de totale gezondheidszorg ten gunste van onze kwetsbare patiënten, rekening houdend met de financiële beperkingen van het Land Curacao.
Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: