KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA

Stichting Sint Elisabeth Hospitaal reageert op het bericht dat op dinsdag 3 september in de Amigoe is verscheven met betrekking tot een klaagbrief over transitie laboratorium.

Stichting Sint Elisabeth Hospitaal reageert op het bericht dat op dinsdag 3 september in de Amigoe is verscheven met betrekking tot een klaagbrief over transitie laboratorium. Daarin wordt de indruk gewekt dat SEHOS een brief heeft rondgestuurd waarin zij zich beklaagd over de procedure rond de transitie van het laboratoriumpersoneel in het project Hospital Nobo Otrobanda.

SEHOS heeft in een schrijven gericht aan ADC, HNO Transitie en Exploitatie [‘HNO TE’] en CBV aangegeven geen partij te zijn geweest bij een overeenkomst die tussen HNO TE, CBV, de Minister van GMN en ADC is gesloten, over de eventuele overgang van laboratoriumpersoneel van SEHOS naar ADC. Tussen SEHOS, HNO TE en CBV is in september 2018 een Sociaal Statuut getekend, dat de overgang van alle medewerkers in loondienst van SEHOS  naar CMC garandeerd, met behoud van rechtspositie en de hieraan gekoppelde arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten. SEHOS heeft in de bedoelde brief aan ADC aangegeven bereid te zijn de uitgangspunten van een rechtstreekse overgang van het laboratoriumpersoneel van SEHOS naar ADC te onderzoeken, maar heeft er daarbij uitdrukkelijk op gewezen dat bij een dergelijke overgang de rechten die het laboratoriumpersoneel heeft op grond van het Sociaal Statuut moeten zijn gewaarborgd. SEHOS heeft ADC verzocht hiertoe een voorstel te doen dat minimaal gelijkwaardig is aan het Sociaal Statuut. Sehos is nog in afwachting van dit voorstel.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: