Kamer debatteert over Europa en pensioenen: terugblik

Kamer debatteert over Europa en pensioenen: terugblik

13 juli 2020

De Tweede Kamer heeft op 14 juli 2020 gedebatteerd over het pensioenakkoord en de Europese top van 17 en 18 juli. U kunt de debatten teruglezen en -bekijken via deze website.

De Kamer besloot eerder om terug te komen van zomerreces om deze debatten te voeren.

Europese top

De Kamerleden spraken vanaf 10.15 uur over de Nederlandse inzet tijdens de Europese Raad die op 17 en 18 juli plaatsvindt in Brussel. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis dat de Europese regeringsleiders weer fysiek bijeenkomen. De extra top gaat over het Europees herstelfonds dat speciaal gericht is op de schade door de coronacrisis. Daarnaast staat de Europese begroting voor de jaren 2021-2027 op de agenda. Er wordt onder meer gesproken over de financiering, mogelijke hervormingen in de lidstaten en modernisering van de begroting.

Pensioenakkoord

Vanaf 15.30 uur gingen de Kamerleden in debat over de uitwerking van het pensioenakkoord. Op 5 juni 2019 presenteerden het kabinet en werknemers- en werkgeversorganisaties de hoofdlijnen van het akkoord. In het afgelopen jaar zijn de afspraken verder uitgewerkt en is de achterban van werknemers- en werkgeversorganisaties geraadpleegd. Het akkoord bestaat uit een lpakket van maatregelen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Teruglezen en -kijken

  • Kijk hier het debat over de Europese top terug.
  • Lees hier een korte samenvatting van het debat over de Europese top.
  • Er was ook een hoofdelijke stemming over een motie ingediend door PVV-fractieleider Wilders tijdens het debat over de Europese top.
  • Lees hier een korte samenvatting van het debat over het pensioenakkoord.
  • Kijk hier het debat terug over het pensioenakkoord.
  • U kunt ook de stukken doornemen die bij de debatten horen.
  • Kijk hier de stemmingen terug over de moties die bij beide debatten zijn ingediend.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: