Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

Verkiezing van de Voorzitter van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer kiest op woensdag 7 april 2021 in een plenair debat haar Voorzitter. De leden Khadija Arib (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Martin Bosma (PVV) hebben zich kandidaat gesteld.

Bij de verkiezing van de Voorzitter gelden de regels voor het stemmen over personen uit het Reglement van Orde (artikel 8.31). Stemming over de kandidaten gebeurt met stembriefjes, die in een bus worden gedaan.

De stemming is alleen geldig als er voldoende leden aan de stemming hebben meegedaan (minimaal 76 leden). De Kamer benoemt vier leden als stemopnemers; zij tellen de stemmen. Het eerstbenoemde lid van de commissie van stemopnemers maakt de uitslag bekend. Stembriefjes kunnen ongeldig worden verklaard als deze niet goed zijn ingevuld. De stemming kan ook ongeldig worden verklaard als er meer stembriefjes in de bus worden gevonden dan dat er leden zijn.

Stemrondes

De stemmingen over kandidaten vinden plaats in een aantal stemrondes. De eerste stemming is vrij. Als na de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft, vindt een tweede stemming plaats. Deze stemming is eveneens vrij. Indien ook bij de tweede stemming niemand de meerderheid van de stemmen verkrijgt, dan vindt een derde stemming plaats. Daarbij wordt gekozen uit de vier personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Als er maar drie of vier kandidaten voor de eerste twee stemmingen waren, dan is de derde stemming tussen twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald. Eventueel vindt een vierde stemming plaats tussen twee kandidaten.

Als bij de vierde stemming beide kandidaten evenveel stemmen halen, beslist het lot. Om deze beslissing tot stand te brengen wordt een naambriefje uit de stembus getrokken. De persoon die daarop staat vermeld wordt Kamervoorzitter.

Noot voor de redacties, niet voor publicatie:

In de bijlagen zijn de brieven van de kandidaten te vinden.

PDF-pictogrambosma_pvv.pdfPDF-pictogrambergkamp_d66.pdfPDF-pictogramarib_pvda.pdf

Het debat over de verkiezing van een Kamervoorzitter is op woensdag 7 april 2021 vanaf 10.15 uur live te volgen op www.tweedekamer.nl of via de app Debat Direct.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: