Gesprek over betalen naar gebruik in de autobelastingen

Gesprek over betalen naar gebruik in de autobelastingen

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat houdt op woensdag 16 november een rondetafelgesprek over het betalen naar gebruik in de autobelastingen. U kunt het debat vanaf 16.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Motorrijtuigenbelasting

In het huidige motorrijtuigenbelastingsysteem wordt er per auto een vast bedrag per jaar betaald. Een automobilist die weinig kilometers rijdt, betaalt net zoveel belasting als een automobilist die veel kilometers rijdt. Het kabinet wil de lasten eerlijker verdelen.

Brief

De staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij, en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, stuurden op 1 juli een brief naar de Tweede Kamer over een nieuw autobelastingensysteem. In de brief gaan zij onder andere in op het systeem van betalen per gereden kilometer en wat het verwachte effect hiervan is.

De gebruiker betaalt

In het coalitieakkoord is afgesproken dat autobezitters vanaf 2030 niet meer betalen voor autobezit, maar voor autogebruik. Automobilisten betalen in het nieuwe systeem voor het gebruik van de weg en het aantal gereden kilometers. Automobilisten die weinig rijden, gaan dus minder betalen. Voor het bezit van een auto hoeft niet meer te worden betaald.

Bewuster onderweg

Met de invoering van betalen naar gebruik wil het kabinet mensen stimuleren om bewuster hun auto te gebruiken, om zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Ook wordt verwacht dat dit systeem leidt tot minder files en een betere luchtkwaliteit.

Deelnemers aan het gesprek

  • Hans Hilbers, programmaleider verkeer en vervoer, Planbureau voor de Leefomgeving
  • Erik Verhoef, hoogleraar ruimtelijke economie, Vrije Universiteit
  • Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling, Radboud Universiteit
  • Ellen van der Werff, universitair hoofddocent, Rijksuniversiteit Groningen
  • Wesley Willemse, director Operating Strategy Public Sector, KPMG

Position papers

De genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek.

Share this page to Telegram

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: